Videoprednášky a reportáže

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. - Ako naučiť počítače vidieť?18. 04. 2017

To, čo je pre nás ľudí jednoduché, je pre počítače ťažká vec. Ukážeme si, ako sa to robí a aké to má použitie. Pri autách bez vodiča, v robotike, v medicíne,...

FT LAB, katedra aplikovanej informatiky12. 04. 2017

Laboratórium FT Lab sa zaoberalo hlavne výskumom v oblasti Motion Capture. Nedávno svoje pôsobenie rozšírilo aj o virtuálnu realitu vďaka spoločnosti VR First,...

Mgr. Plašienka Dušan, PhD. - Ako z atómov vzniká kryštál10. 04. 2017

Kryštály vznikajú vtedy, keď sa atómy alebo molekuly usporiadajú do pravidelnej mriežky. Spôsob usporiadania však závisí od chemického zloženia, teploty a...

doc. RNDr. Andrej FERKO, CSc. - Úvod do počítačovej grafiky23. 03. 2017

Motivačná prednáška vrámci predmetu Úvod do počítačovej grafiky

prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc. - Pohľad na postavenie...09. 03. 2017

Na základe požiadaviek študentov, ŠČAS PriF UK pre Vás, pripravila prednášku spojenú s diskusiou, emeritného profesora z prírodovedeckej fakulty UK prof. RNDr....

Neptún a neutríno02. 03. 2017

O Neptúne ste už asi počuli. Je to planéta, ktorá obieha okolo Slnka niekde v odľahlých končinách našej sústavy. Neutrína asi poznáte pomenej. Sú to maličké...

doc. RNDr. Róbert Jajcay, PhD. - Svetové rekordy v teórii...27. 02. 2017

V niektorých oblastiach matematiky je nájdenie optimálneho objektu natoľko výpočtovo náročné, že sa matematici uspokoja aj s nájdením lepšieho modelu, ako...

Dr. Andrej Mošať - Od dúhy k trikordéru: ako spoznávať svet...22. 02. 2017

Koľkonásobnú dúhu ste videli na oblohe? Môžeme niekde na zemi vidieť kruhovú dúhu? V akom poradí idú farby? Odhliadnuc od starozákonnej zmluvy medzi Najvyšším...

Na čo sú dobré integrály?18. 02. 2017

Vyrátaním vhodného trojného integrálu môžete dostať napríklad všeobecný vzorec pre výpočet objemu gule, 4/3*PÍ*r^3

Igor Farkaš: Prečo študovať na matfyze?13. 02. 2017

prof. Ing. Igor Farkaš, PhD., katedra aplikovanej informatiky

Správy od 1 do 10 z 64