Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Nukleárny seminár - Barbora Eckerová (22.4.2020)17. 04. 2020

Online seminár sa uskutoční v stredu 22.4.2020 o 14:00 hod.

Profesor na KEF (výberové konanie)17. 04. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta profesora na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v septembri 2020

Lektor na KTVŠ (výberové konanie)17. 04. 2020

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - lektora na Katedre telesnej výchovy a športu s termínom nástupu v...

Do 30.4. prihlášky na doktorandské štúdium07. 04. 2020

Ešte stále je čas prihlásiť sa na doktorandské štúdium na našej fakulte. V aktuálnej situácii stačí potrebné dokumenty poslať elektronicky.

Do 30.4. prihlášky na magisterské štúdium06. 04. 2020

Ešte stále je čas prihlásiť sa na štúdium atraktívnych magisterských študijných programov na FMFI UK. Prihlášku v momentálnej situácii nie je potrebné vytlačiť...

Od rozhádzaných molekúl k pokrúteným reťaziam a späť06. 04. 2020

Experimentálna a teoretická štúdia polyamorfizmu v SO2 bola 3. apríla 2020 publikovaná v prestížnom multidisciplinárnom časopise PNAS (Proceedings of the...

Vedúci KAG, KI, KMANM (výberové konanie)06. 04. 2020

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci katedry" na Katedre algebry a geometrie, Katedre informatiky a Katedre matematickej...

Odborný asistent na KTF (výberové konanie)01. 04. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru teoretickej fyziky s nástupom v júni 2020

Hosťujúci profesor na Univerzite v Innsbrucku - výzva26. 03. 2020

2-mesačné miesto pre akademický rok 2020/2021, podávanie žiadostí do 15.4.2020

Úspech slovenskej vedy. Do výberu top článkov zaradil...26. 03. 2020

25.3.2020, www.dennikn.sk. Slovenský fyzik Peter Markoš z FMFI UK je spoluautorom štúdie zaradenej do prestížneho výberu. Článok je o metamateriáloch, čo sú...