Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Koronavírus: Usmernenia FMFI UK pre zimný semester 2020/202124. 09. 2020

Opatrenia dekana a vedenia FMFI UK, ktoré sa týkajú zabezpečenia výučby a života na fakulte od 1. septembra 2020.

Odborný asistent na KAFZM (výberové konanie)24. 09. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v...

Grafická súťaž "Vedci – superhrdinovia dnešných dní"24. 09. 2020

Termín uzávierky: 2.10.2020

APVV - VV 202023. 09. 2020

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2020

Seminár z algebraickej teórie grafov - Martin Mačaj...23. 09. 2020

v piatok 25.9.2020 o 13:30 hod. v miestnosti M/XI

European Green Deal21. 09. 2020

EK oznámila otvorenie výzvy v objeme 1 miliardy eur na výskumno-inovačné projekty. Výzva v rámci Európskej zelenej dohody, ktorá je financovaná z programu...

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michaela Koščová...21. 09. 2020

v piatok 23.10.2020 o 13:30 hod. v posluchárni C

Navrhovanie kandidátov - voľby do ŠKAS 21. 09. 2020

do 6.10.2020 do 13:00

Seminár z teórie grafov - Jozef Širáň (24.9.2020)21. 09. 2020

vo štvrtok 24.9.2020 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...21. 09. 2020

vo štvrtok 1.10.2020 o 14:00 hod. v posluchárni C