Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Prípravné sústredenie pre prvákov 23. 08. 2021

v dňoch 16. a 17.9.2021 v čase od 9:00 hod.

Obhajoba doktorskej dizertačnej práce - Mgr. Miroslav...19. 08. 2021

v piatok 8.10.2021 o 14:00 hod. v posluchárni C

INTERNÁTY UK SA PRIPRAVUJÚ NA NOVÝ AKADEMICKÝ ROK19. 08. 2021

Po roku a pol obmedzenej prevádzky vstupujú internáty Univerzity Komenského do novej sezóny s odhodlaním udržať svoje brány otvorené čo najdlhšie. Optimizmus...

Models of Modern Physics16. 08. 2021

12. - 18.9.2021, Liptovská Teplička

Student Colloquium and School on Mathematical Physics16. 08. 2021

22.-28.8.2021, Stará Lesná

Podnikové štipendium pre ak. rok 2021/202216. 08. 2021

určené študentom a prijatých uchádzačom o štúdium 3. stupňa vysokoškolského štúdia FMFI UK, termín podávania prihlášok - 27.8.2021

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. András Varga (31.8.2021)14. 08. 2021

v pondelok 31.8.2021 o 13:00 hod. v miestnosti M/213

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Adam Riečický (31.8.2021)13. 08. 2021

v pondelok 31.8.2021 o 10:00 hod. v miestnosti M/213

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Andrej Jursa (30.8.2021)13. 08. 2021

v pondelok 30.8.2021 o 13:00 hod. v miestnosti M/213

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Juraj Országh, PhD....13. 08. 2021

v utorok 7.9.2021 o 13:00 hod. v posluchárni C