Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...25. 04. 2019

vo štvrtok 2.5.2019 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Voľby do Študentskej komory AS FMFI UK25. 04. 2019

14. a 15.5.2019, vo vestibule pri matematickej vrátnici

Prednáška "Nový Life Science priemysel" 7.5.201925. 04. 2019

V jedinečnej prednáške pre záujemcov z oblasti IT, biznisu aj life science predstavíme mladú firmu "mySugr" ako úspešný príklad nového life science priemyslu.

Jaroslav Varchola: Čo je realita ?25. 04. 2019

v pondelok 29.4.2019 o 14:00 hod. v skleníku

Seminár z teórie grafov - Marcel Abas (25.4.2019)24. 04. 2019

vo štvrtok 25.4.2019 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Odborný asistent na KJP (výberové konanie)24. 04. 2019

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru jazykovej prípravy s nástupom v septembri...

Odborný asistent na KAG (výberové konanie)24. 04. 2019

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru algebry a geometrie s nástupom v...

Seminár z fyziky plazmy - Anna Chiara Ricchiuto (25.4.2019)24. 04. 2019

vo štvrtok 25.4.2019, 14:00 hod., F2/51

Writing an effective grant application - online seminár 17. 04. 2019

v utorok 30.4.2019 o 11:00 hod. a 15:00 hod.

Nukleárny seminár - Jakub Kaizer (24.4.2019)17. 04. 2019

v stredu 24.4.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364