Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...07. 02. 2019

vo štvrtok 21.2.2019 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Sir Roger Penrose: Are we seeing Hawking points in the...07. 02. 2019

v piatok 15.2.2019 o 18:00 hod. v Aule UK

Svetoznámy vedec Sir Roger Penrose na Univerzite Komenského07. 02. 2019

V dňoch 14. a 15. februára 2019 navštívi Univerzitu Komenského v Bratislave britský teoretický fyzik, matematik a filozof vedy Sir Roger Penrose z Oxfordskej...

Seminár z algebratickej teórie grafov - Ted Dobson...06. 02. 2019

v pondelok 11.2.2019 o 10:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z robotiky - Tomáš Krajník (6.2.2019)05. 02. 2019

v stredu 6.2.2019 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

Quantum Spacetime 201904. 02. 2019

V dňoch 11. - 15. 2. 2019 sa na FMFI UK uskutoční záverečný workshop programu Quantum structure of space time. Okrem odborných vystúpení popredných odborníkov...

Vedec z FMFI UK sa podieľa na výskume genetiky paviánov04. 02. 2019

V novej štúdii, publikovanej 1.2.2019 v prestížnom časopise Scientific Advances, medzinárodný vedecký tím popisuje genómové sekvencie a evolučnú históriu...

"Prečo a ako komercializovať výskum v life science?" -...01. 02. 2019

Registrujte sa na prednášku "Prečo a ako komercializovať výskum v life science?", ktorú organizuje Inkubátor VP UK v spolupráci s Global Shapers Hub Bratislava.

Študijné pobyty na univerzitách v USA a Austrálii cez...31. 01. 2019

Termín na podanie prihlášok: 12.2.2019

Poďakovanie Akademického senátu FMFI UK29. 01. 2019

Akademický senát FMFI UK vyjadruje poďakovanie prof. RNDr. Jozefovi Masarikovi, DrSc. za jeho dlhoročnú obetavú prácu v prospech Fakulty matematiky, fyziky a...