Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vedátor Samuel Kováčik: O cestovaní v čase, o živote v...19. 06. 2023

16.6.2023, hnonline.sk. Články a podcasty mladého vedca, ktorý učí na FMFI UK, ľudia sledujú, aby spoznali základné otázky a zorientovali sa v zložitom svete....

Zasadnutie Rady študijného programu DAV a DAV/k (26.6.2023)19. 06. 2023

v pondelok 26.6.2023 o 16:00 hod. v miestnosti I/23

Volejbalistky na prijatí u dekana FMFI UK19. 06. 2023

Za výsledky dosiahnuté vo Vysokoškolskej lige Bratislavy a Finále univerzít SR prijal dňa 13.6.2023 dekan FMFI UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič , DrSc. úspešné...

Zasadnutie Akreditačnej rady FMFI UK (21.6.2023)18. 06. 2023

v stredu 21.6.2023 o 16:00 hod. prostredníctvom videokonferencie

Biofyzikálny seminár - Wolfgang Fritzsche (19.6.2023)18. 06. 2023

v pondelok 19.6.2023 o 15:30 hod. v posluchárni F1 108

Doplňujúce pedagogické štúdium a Rozširujúce štúdium 17. 06. 2023

FMFI UK ponúka v externej forme rozširujúce štúdium pre aprobačné predmety matematika (SŠ, ZŠ), fyzika (SŠ, ZŠ) alebo informatika (iba ZŠ) v trvaní 5 semestrov...

Úspešný Patrik Čechvala16. 06. 2023

Doktorand Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie obsadil 2. miesto a získal cenu publika v stredoeurópskom finále súťaže "Môj doktorát za 180 sekúnd".

Vedci zdokonaľujú techniky merania svetelného znečistenia16. 06. 2023

Prestížny vedecký časopis Science prizval vedcov zo Slovenskej akadémie vied a Univerzity Komenského v Bratislave, aby zhodnotili súčasné výskumné techniky a...

Odborný asistent na KDMFI (výberové konanie)16. 06. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a...

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Jozef Rajník (3.7.2023)15. 06. 2023

v pondelok 3.7.2023 o 9:00 hod. v posluchárni C