Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Zasadnutie AS FMFI UK (24.10.2022)18. 10. 2022

v pondelok 24.10.2022 o 15:30 v skleníku

Algebraic Graph Theory International Webinar (18.10.2022)17. 10. 2022

v utorok 18.10.2022 o 19:00 hod.

Seminár Katedry teoretickej fyziky - Marián Fecko...16. 10. 2022

v utorok 25.10.2022 o 14:00 hod. v miestnosti M X

Nukleárny seminár - Ivan Kontuľ (19.10.2022)13. 10. 2022

v stredu 19.10.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Networking Skills for Early Career Researchers12. 10. 2022

v utorok 25.10.2022 o 12:00 hod. online formou

Seminár z teórie grafov - Štefánia Glevitzká (13.10.2022)11. 10. 2022

vo štvrtok 13.10.2022 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Doplňovacie voľby do ŠČAS UK11. 10. 2022

vo štvrtok 3.11.2022 v čase od 0:00 - 24:00 formou elektronického hlasovania

Doplňujúce voľby do ŠKAS FMFI UK (3.11.2022)11. 10. 2022

vo štvrtok 3.11.2022 v čase od 0:00 - 24:00 formou elektronického hlasovania

Doplňovacie voľby do ŠČAS UK - podávanie návrhov...11. 10. 2022

do stredy 26.10.2022 do 14:30 hod.

Doplňujúce voľby do ŠKAS FMFI UK - podávanie návrhov...11. 10. 2022

do stredy 26.10.2022 do 14:30 hod.