Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Všeobecné voľby do AS UK - navrhovanie kandidátov02. 10. 2023

Lehota na podávanie návrhov kandidátov: 16.10.2023, 14.00 hod.

Doplňujúce voľby do ŠKAS FMFI UK - elektronické hlasovanie02. 10. 2023

v dňoch 24. a 25.10.2023

Doplňujúce voľby do ŠKAS FMFI UK - navrhovanie kandidátov02. 10. 2023

Lehota na podávanie návrhov: do 16.10. 2023, 14.00 hod.

Profesor Povinec, člen Kráľovskej spoločnosti pre chémiu 02. 10. 2023

Kráľovská spoločnosť pre chémiu (Spojené kráľovstvo) zvolila profesora Povinca za svojho člena

Cena Mateja Bela pre profesora Čižmára02. 10. 2023

Profesor Ján Čižmár získal hlavnú Cenu Mateja Bela od Literárneho fondu za kompletný preklad diela EUKLIDES: Základy.

Seminár z teórie grafov - Geňa Hahn (5.10.2023)02. 10. 2023

vo štvrtok 5.10.2023 o 9:50 hod. v posluchárni C

Doktorandi FMFI UK ocenení na Falling Walls Lab01. 10. 2023

Na Falling Walls Lab obsadili všetky stupne víťazov študenti Univerzity Komenského. Druhé a tretie miesto obsadili Jaroslav Valovčan a Peter Anthony z FMFI UK.

Doktorandské kolokvium KAI - Andrej Baláž (2.10.2023)27. 09. 2023

v pondelok 2.10.2023 o 13:10 hod. v miestnosti I/9

Seminár z teoretickej informatiky - Alexandru Popa...27. 09. 2023

v piatok 29.9.2023 o 13:00 hod. v miestnosti M 213

BRAIN BREW: Quiz and Cheers27. 09. 2023

ŠKAS organizuje vo štvrtok 5.10.2023 o 19:00 hod. v Schrödingerovom priestore matfyzácky kvíz