Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Novinky

Fyzik: Vo vesmíre nie sme sami, ale stretnúť inteligentný...03. 07. 2020

2.7.2020, www.dennikn.sk. Rozhovor s prof. Branislavom Sitárom z FMFI UK, bývalým viceprezidentom najväčšieho laboratória časticovej fyziky CERN, v ktorom sa...

Odborný asistent na KJFB (výberové konanie)01. 07. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v...

Dodatočné prihlášky na magisterské štúdium 30. 06. 2020

Možnosť podávania dodatočných prihlášok na vybrané študijné programy magisterského štúdia na ak. rok 2020/2021 pre študentov, ktorí spĺňajú kritéria na...

Odborný asistent na KTF (výberové konanie)29. 06. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru teoretickej fyziky s nástupom v októbri...

Dodatočné prihlášky na bakalárske štúdium 29. 06. 2020

Možnosť podávania dodatočných prihlášok na vybrané študijné programy bakalárskeho štúdia na ak. rok 2020/2021 pre študentov, ktorí spĺňajú kritéria na...

30. výročie prvých volieb do akademického senátu fakulty26. 06. 2020

Dňa 26. júna 2020 si pripomíname 30. výročie prvých volieb do zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty. Akademické senáty, ktoré konštituoval zákon č....

Triumf na Česko-Slovenskej ŠVK v didaktike informatiky25. 06. 2020

Študenti FMFI UK získali dve prvé miesta na virtuálnej Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencii v didaktike informatiky na Ostravskej univerzite.

Univerzita Komenského uvoľňuje obmedzenia a pripravuje sa...10. 06. 2020

Bratislava 10. júna 2020: Univerzita Komenského ruší viaceré opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 z dôvodu uvoľňovania opatrení v krajine.

Online Deň otvorených dverí10. 06. 2020

Živé vysielanie a 400 populárno-vedeckých prednášok a videí na www.matfyzjein.sk

Koronavírus: opatrenia a informácie 09. 06. 2020

Aktuálne opatrenia a informácie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou...

Správy od 1 do 10 z 675