Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Novinky

Pripomienky FMFI UK k návrhu Metodiky rozpisu dotácií pre VŠ15. 01. 2019

Spoločné pripomienky Akademického senátu FMFI UK a vedenia FMFI UK k návrhu Metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým školám na rok 2019

Prof. Ivan Kalaš: Emil prináša zmenu. Nie len na Slovensku.15. 01. 2019

Učiteľské noviny, 13.1.2019. Hoci je informatika u nás povinným predmetom od tretieho ročníka základnej školy, na jej výučbu neexistuje dostatok vhodných...

Prihláste sa na štúdium na FMFI UK08. 01. 2019

Do 15.3.2019 sa môžete prihlásiť na štúdium matematiky, fyziky, informatiky, učiteľstva, ako aj na interdisciplinárne programy v kombináciách s biológiou,...

Výročný príhovor predsedu Učenej spoločnosti Slovenska07. 01. 2019

prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc. zo dňa 7.1.2019.

100 hodín astronómie v Bratislave07. 01. 2019

V roku 2019 oslavuje Medzinárodná astronomická únia (International Astronomical Union, IAU) 100. výročie svojho založenia. V rámci projektu sa bude konať aj...

Medailový úspech stredoškolákov na Olympiáde mladých vedcov20. 12. 2018

Pod vedením doktorandov a absolventov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského sa študenti stredných škôl úspešne zúčastnili Olympiády...

Zomrel matematik prof. Pavel Brunovský15. 12. 2018

14.12.2018 nás vo veku 84 rokov po ťažkej chorobe opustil profesor Pavel Brunovský. Vedecké dielo a pedagogické pôsobenie Pavla Brunovského svedčí o jeho...

Ocenenie rektora UK patrí aj doc. RNDr. Ivete Waczulíkovej,...13. 12. 2018

vedanadosah.cvtisr.sk, 12.12.2018. Je zanietenou vedkyňou i pedagogičkou, ktorá veľmi intenzívne komunikuje so študentmi – má s nimi pravidelné stretnutia o...

Matematička: Na Slovensko som sa vrátila, lebo tu mám väčší...12. 12. 2018

www.sme.sk, 11.12.2018. Katarína Boďová v rozhovore hovorí, prečo sa rozhodla robiť vedu na Slovensku, aké sú najväčšie rozdiely medzi vedou v zahraničí a u...

Správy od 1 do 10 z 509