Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Odborný asistent na KTF (výberové konanie)06. 10. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru teoretickej fyziky s nástupom v januári...

Odborný asistent na KEF (výberové konanie)06. 10. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v...

Zasadnutie AS FMFI UK (12.10.2020)06. 10. 2020

v pondelok 12.10.2020 o 14:00 hod. v Relaxe (v prípade nepriaznivého počasia v posluchárni A)

Seminár z teórie grafov - Jozef Rajník (8.10.2020)05. 10. 2020

vo štvrtok 8.10.2020 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

ŠTÚDIO TA3: Fyzik J. Masarik o novinkách v kozmickom výskume05. 10. 2020

2.10.2020, ta3.com. Prof. Masarik z FMFI UK sa vedecky venuje simuláciám pre vyhodnotenie meraní gama žiarenia pri prieskume iných planét, a tiež vývoju...

APVV Slovensko - Rakúsko 202005. 10. 2020

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike

Seminár z teórie grafov - Róbert Jajcay (1.10.2020)29. 09. 2020

vo štvrtok 1.10.2020 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Prechod na dištančnú formu vzdelávania28. 09. 2020

Od 5.10.2020 prechádza fakulta na dištančnú formu vzdelávania bakalárskych a magisterských študijných programov.

Horizon Europe (2021-2027) - Informačný deň (29.10.2020)27. 09. 2020

Národné informačné podujatie zamerané na predstavenie nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizon Europe (2021-2027) sa uskutoční...