Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Miroslav Macko...20. 11. 2018

v pondelok 17.12.2018 o 14:00 hod. v Salle de seminaries, Université de Bordeaux

Seminár z teórie grafov - Katarína Hriňáková (22.11.2018)20. 11. 2018

vo štvrtok 22.11.2018 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Predstavenie kandidáta na dekana (26.11.2018)20. 11. 2018

v pondelok 26.11.2018 o 14:30 v posluchárni A

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...19. 11. 2018

vo štvrtok 22.11.2018 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

30. VZ Medzinárodnej astronomickej únie - pohľad...19. 11. 2018

vo štvrtok 22.11.2018 o 17:30 hod. v priestoroch Prírodovedného múzea SNM v Bratislave

Astronomická žatva - Jiří Grygar (30.11.2018)19. 11. 2018

FMFI UK Vás pozýva na astronomickú prednášku prof. Grygara, ktorá sa uskutoční v piatok 30.11.2018 v priestoroch FMFI UK (poslucháreň F1).

Nukleárny seminár - Terézia Eckertová (21.11.2018)15. 11. 2018

v stredu 21.11.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Beánia Matfyzákov a Prírodovedcov 201814. 11. 2018

22. november 2018 (štvrtok), 19.30 hod., Ateliér Babylon, Námestie SNP 14, Bratislava

Didaktika fyziky / Peter Demkanin14. 11. 2018

pre študentov magisterského štúdia a učiteľov v praxi

Non-Instantaneous Impulsive Differential Equations /...14. 11. 2018

Basic theory and computation