Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Pavol Matlovič...06. 06. 2019

vo štvrtok 15.8.2019 o 13:00 hod. v posluchárni C

Otvorený list ministerke školstva 05. 06. 2019

Dekani Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Prirodovedeckej fakulty UK v Bratislave, Prirodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach,...

Podpora mladých vedeckých pracovníkov (MVP 2019) - výzva04. 06. 2019

Dátum uzavretia: 30.9.2019, 12:00 hod.

Operačný program Výskum a inovácie - nové výzvy04. 06. 2019

Dátum uzavretia výziev: 30.8.2019

Anketa - leto 2018/201904. 06. 2019

otvorená do 1.7.2019

Zasadnutie disciplinárnej komisie FMFI UK (11.6.2019)31. 05. 2019

v utorok 11.6.2019 o 11:00 hod. v miestnosti M/109

Zvládne ľudstvo zmenu klímy ? 31. 05. 2019

30.4.2019, tech.sme.sk. Do veľkej ankety slovenských vedcov sa zapojili aj pracovníci FMFI UK - prof. Peter Markoš a prof. Michal Fečkan. Ich názory ako aj...

Súťaž o najlepšiu študentskú prácu so SASom31. 05. 2019

Súťaž sa týka ľubovoľnej študentskej práce - bakalárka, diplomová, dizertačná, ročníková, ŠVK, ... . Termín na prihlásenie je do 30.6.2019.

Seminár z robotiky - Wilfried Lepuschitz (5.6.2019)30. 05. 2019

v stredu 5.6.2019 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

Ustanovujúce zasadnutie ŠKAS (17.6.2019)29. 05. 2019

v pondelok 17.6.2019 o 10:00 hod. v posluchárni C