Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Digitálny November: "Tím SGD" v akcii19. 11. 2021

Jedinečný 30-členný "tím SGD", ktorý vznikol v priestoroch FMFI UK, sa najnovšie verejnosti predstavil na otvorení Digital November vo Francúzskom inštitúte v...

Prednáška: USING CHEMISTRY TO UNDERSTAND GENOMIC DATA19. 11. 2021

v stredu 24.11.2021 o 14:00 hod. v posluchárni C aj online

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ing. Matúš Tuna...19. 11. 2021

v piatok 3.12.2021 o 12:00 hod. v miestnosti I/23

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...18. 11. 2021

vo štvrtok 2.11.2021 o 14:00 hod. online formou

Seminár z teoretickej fyziky - Adam Smetana, Mariia...18. 11. 2021

v utorok 23.11.2021 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Profesor na KTF (výberové konanie)16. 11. 2021

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta profesora na Katedru teoretickej fyziky s nástupom v januári 2022

Seminár z teoretickej informatiky - Peter Kostolányi...15. 11. 2021

v piatok 19.11.2021 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Poznať svoj model12. 11. 2021

11.11.2021, www.quark.sk. Máloktorá veda sa dotýka nášho každodenného života tak ako meteorológia. Rozhovor s meteorológom Miroslavom Šingerom zo SHMÚ a FMFI...

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...11. 11. 2021

vo štvrtok 18.11.2021 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Seminár z algebraickej teórie grafov - Martin Bachratý...11. 11. 2021

v piatok 12.11.2021 o 13:00 hod. v miestnosti M/X aj online formou