Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Poslucháreň A ozdobená obrazom Alexandry Dyalee22. 11. 2023

Dňa 28. septembra sa konalo slávnostné odhalenie obrazu Numeri Nexum našej študentky Alexandry Dyalee.

Doktorandské kolokvium KAI - Dominika Mihálová ...22. 11. 2023

v pondelok 27.11.2023 o 13:10 hod. v miestnosti I/9

Seminár z fyziky plazmy - Martin Kuťka (23.11.2023)21. 11. 2023

vo štvrtok 23.11.2023 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51

Doktorandské kolokvium KAI - Jozef Kubík (20.11.2023) 17. 11. 2023

v pondelok 20.11.2023 o 13:10 hod. v miestnosti I/9

Opustil nás docent Holý15. 11. 2023

14. novembra nás opustil náš kolega a priateľ doc. RNDr. Karol Holý, CSc. z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK.

Seminár z fyziky plazmy - Emanuel Maťaš (16.11.2023)15. 11. 2023

vo štvrtok 16.11.2023 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51

Fyzik Sitár: Bez vedy by sme pracovali s motykou na poli a...13. 11. 2023

12.11.2023, plus7dni.pluska.sk. Dlhé roky pôsobil Branislav Sitár v CERN. Teší ho, že Slovensko spustilo prevádzku tretieho jadrového bloku v Mochovciach, za...

iBobor 2023 13. 11. 2023

Oddelenie didaktiky informatiky v dňoch 6. - 10. novembra 2023 úspešne zorganizovalo už 17. ročník súťaže Informatický bobor.

Nukleárny seminár - Vladimír Slugeň (15.11.2023)09. 11. 2023

v stredu 15.11.2023 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Doktorandské kolokvium KAI - Lukáš Gajdošek (13.11.2023) 09. 11. 2023

v pondelok 13.11.2023 o 13:10 hod. v miestnosti I/9