Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Seminár z kognitívnej vedy a umelej inteligencie - Daniela...24. 11. 2019

v utorok 26.11.2019 o 16:30 hod. v miestnosti I/9

Fyzikálne kolokvium - Vladimír Balek, Ján Budaj (9.12.2019)21. 11. 2019

v pondelok 9.12.2019 o 15:00 hod. v posluchárni C

Ocenenia pedagógov a študentov pri príležitosti osláv 17....21. 11. 2019

Slávnostné odovzdávanie ocenení a stretnutie vedenia s ocenenými pedagógmi a študentmi prebehlo v utorok 19.11.2019.

Nukleárny seminár - Amina Khatun (27.11.2019)21. 11. 2019

v stredu 27.11.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Matfyzáci sa podieľali na víťazstve v Pule21. 11. 2019

Univerzita Komenského obhájila prvenstvo na medziuniverzitných Majstrovstvách sveta v Pule 2019

Doktorandské štipendium na Univerzite Innsbruck21. 11. 2019

na 1 semester v akademickom roku 2020/2021, termín podávania prihlášok: do 10.1.2020

Semestrálne magisterské štipendium na Univerzite Innsbruck21. 11. 2019

pre akademický rok 2020/2021, termín na podávanie prihlášok: 10.1.2020

Mesačná stáž na Univerzite Viedeň pre doktorandov a...21. 11. 2019

Termín na podávanie prihlášok: 17.1.2020

Seminár z algebraickej teórie grafov - Roman Nedela ...20. 11. 2019

v piatok 22.11.2019 o 13:30 hod. v miestnosti M/XI

Spatial Specification and Reasoning Using Grammars: From...19. 11. 2019

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Fakulta informačných technológií STU a Slovenská informatická spoločnosť Vás pozývajú na prednášku prof. Kang...