Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID-19 -...04. 03. 2021

Grantová výzva Nadácie ESET určená aj výskumné pracoviská vysokých škôl je otvorená do 31.3.2021

Snaha o potlačenie akademickej samosprávy04. 03. 2021

Univerzita Komenského v Bratislave nesúhlasí s novelou vysokoškolského zákona v aktuálnej podobe, ktorá otvára dvere politizácií univerzít a verejných vysokých...

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...02. 03. 2021

vo štvrtok 4.3.2021 o 14:00 hod. online formou

Projekty KEGA - podávanie záverečných správ 02. 03. 2021

Termín na podávanie záverečných správ končiacich projektov v roku 2020 je 31.3.2021.

Mimoriadne zasadnutie AS FMFI UK (3.3.2021)01. 03. 2021

v stredu 3.3.2021 o 15:00 hod. prostredníctvom videokonferencie

Algebraic Graph Theory International Webinar (2.3.2021)01. 03. 2021

v utorok 2.3.2021 o 19:00 hod.

Do 30.4. prihlášky na magisterské a doktorandské štúdium28. 02. 2021

Ešte stále je čas prihlásiť sa na štúdium širokého spektra magisterských a doktorandských študijných programov na FMFI UK.

Astroworkshop 202125. 02. 2021

4. a 5. marca 2021 sa bude konať v poradí už ôsmy ročník Astronomického workshopu, tento rok v online priestore.

Seminár z algebraickej teórie grafov - Jozef Širáň...24. 02. 2021

v piatok 26.2.2021 o 13:00 hod. online formou