Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Seminár z teórie grafov - Dávid Wilsch (3.11.2022)01. 11. 2022

vo štvrtok 3.11.2022 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

M večer - kreatívne stretnutie Mensy a Matfyzu01. 11. 2022

v piatok 4.11.2022 o 16:00 hod. v Skleníku

Algebraic Graph Theory International Webinar (1.11.2022)31. 10. 2022

v utorok 1.11.2022 o 19:00 hod.

Zlatá medaila UK pre prof. Nigela Masona27. 10. 2022

V pondelok 24.10.2022 rektor UK prof. Marek Števček udelil Zlatú medailu UK profesorovi Nigelovi Masonovi za zásluhy v oblasti výskumu interakcií elektrónov s...

Odborní asistenti (výberové konania)26. 10. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru aplikovanej informatiky, na Katedru...

Odborný asistent na KMANM (výberové konanie)26. 10. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru matematickej analýzy a numerickej...

Odborní asistenti na KAG (výberové konanie)26. 10. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru algebry a geometrie s nástupom v januári...

Odborný asistent na KAI (výberové konanie)26. 10. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Seminár z fyziky plazmy - Richard Krumpolec (27.10.2022)25. 10. 2022

vo štvrtok 27.10.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51

Stanovisko AS FMFI UK 25. 10. 2022

Stanovisko Akademického senátu FMFI UK k vyhláseniam Slovenskej rektorskej konferencie prijatých na 106. zasadnutí dňa 13.9.2022 a na 107. zasadnutí dňa...