Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

IBM PhD Fellowship09. 10. 2020

Program určený pre nadaných PhD študentov z technických odborov. Dotovaná stáž prebiehajúca priamo vo výskumných centrách IBM

Odborní asistenti na matematické katedry (výberové konania)08. 10. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konania na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru algebry a geometrie, na Katedru...

Odborný asistent na KMANM (výberové konanie)08. 10. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s...

Odborní asistenti na KAMŠ (výberové konanie)08. 10. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky s...

Odborný asistent na KAG (výberové konanie)08. 10. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru algebry a geometrie s nástupom v januári...

Vedúci fyzikálnych katedier (výberové konanie)08. 10. 2020

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci katedry" na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky, Katedre experimentálnej fyziky a Katedre...

Roger Penrose získal Nobelovu cenu za fyziku 07. 10. 2020

Nobelovu cenu za fyziku udelili včera britskému teoretickému fyzikovi, matematikovi a filozofovi vedy Sirovi Rogerovi Penroseovi z Oxfordskej univerzity.

Seminár z algebraickej teórie grafov - Jozef Širáň...07. 10. 2020

v piatok 9.10.2020 o 13:00 hod. v miestnosti M/XI

Odborní asistenti na fyzikálne katedry (výberové konania)06. 10. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konania na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru experimentálnej fyziky, na Katedru...

Odborný asistent na KJFB (výberové konanie)06. 10. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom vo...