Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Seminár KAFZM - Miroslav Šinger (28.11.2018)22. 11. 2018

v stredu 28.11.2018 o 14:50 hod. v posluchárni C

Študenti a učitelia FMFI UK ocenení pri príležitosti...21. 11. 2018

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva už tradične rektor Univerzity Komenského a dekan FMFI UK oceňujú výnimočných študentov a učiteľov fakulty.

Seminár z algebraickej geometrie - Josef Schicho...21. 11. 2018

vo štvrtok 29.11.2018 o 10:00 hod. v miestnosti M/216

SPP Graduate program 2019 21. 11. 2018

v stredu 28.11.2018 od 9:00 hod. v o vestibule matematiky.

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...21. 11. 2018

vo štvrtok 29.11.2018 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Granty UK - záverečné správy za rok 201820. 11. 2018

Termín podávanie záverečných správ: 12.12.2018

Granty UK 201920. 11. 2018

Termín na podávanie nových žiadostí: 31.12.2018

Seminár z algebratickej teórie grafov - Pavol Jánoš...20. 11. 2018

v piatok 23.11.2018 o 13:30 hod. v miestnosti M/XI

Nukleárny seminár - Ján Pánik (28.11.2018)20. 11. 2018

v stredu 28.11.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Vysokocitlivá detekcia látok a tajomstvo kométy 67P20. 11. 2018

Prof. Matejčík a Dr. Országh pre Rádio Slovakia International priblížili výskum prebiehajúci na Oddelení fyziky plazmy Katedry experimentálnej fyziky FMFI UK...