Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Fyzikálne vlastnosti a dynamika meteoroidov10. 05. 2019

8.5.2019, vedanadosah.sk. Projekt Fyzikálne vlastnosti a dynamika meteoroidov je zameraný na získavanie nových dát vlastnou technikou a výskum fyzikálnych a...

Čo prinesie Matfyz Startup Lab? (15.5.2019)10. 05. 2019

v stredu 15.5.2019 o 18:15 hod. v posluchárni C

Seminár z algebraickej teórie grafov - Róbert Jajcay...08. 05. 2019

v piatok 10.5.2019 o 13:30 hod., v miestnosti M/IX

Odborný asistent na KJFBF (výberové konanie)07. 05. 2019

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedru jadrovej fyziky...

Odborní asistenti na KI (výberové konanie)07. 05. 2019

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov na Katedru informatiky s...

Seminár z teoretickej fyziky - Denisa Lampášová (14.5.2019)07. 05. 2019

v utorok 14.5.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Seminár z teórie grafov - Fan Wei (9.5.2019)07. 05. 2019

vo štvrtok 9.5.2019 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Odborný asistent a lektor na KAMŠ (výberové konanie)07. 05. 2019

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta odborného asistenta a lektora na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky s...

Konferencia 20MEF 07. 05. 2019

2. stretnutie absolventov EFM sa uskutoční 11. mája 2019 od 13:00 v priestoroch fakulty s finančnou podporou Slovenskej sporiteľne a Rady pre rozpočtovú...

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Ján...06. 05. 2019

vo štvrtok 16.5.2019 o 14:00 hod. v miestnosti M/223