Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Príhovor predsedu Učenej spoločnosti Slovenska profesora...13. 01. 2020

Na začiatku nového roku 2020 sa prihovoril vedeckej a akademickej komunite na Slovensku predseda Učenej spoločnosti Slovenska a zároveň náš profesor a vedúci...

Otvorený list Informatickej sekcie ku situácii na FIIT STU13. 01. 2020

Dňa 13.1.2020 Informatická sekcia FMFI UK po zasadnutí ku situácii na FIIT STU zaslala rektorovi STU prof. Ing. Miroslavovi Fikarovi otvorený list s...

Projekty KEGA - podávanie záverečných správ07. 01. 2020

Termín: 17.1.2020, do 14:00 hod.

Projekty VEGA - podávanie finančných a záverečných správ07. 01. 2020

Termín: 17.1.2020, do 14:00 hod.

Igor Farkaš: Mozog je zrejme najzložitejším objektom v...07. 01. 2020

5.1.2019, www.teraz.sk. Napriek tomu, že kognitívna veda zatiaľ na Slovensku neprenikla do povedomia širšej verejnosti, profesor Igor Farkaš verí, že je to...

Seminár z robotiky - Andrej Lúčny (8.1.2020)07. 01. 2020

v stredu 8.1.2020 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

Seminár z diferenciálnej a algebraickej topológie - Csaba...01. 01. 2020

vo štvrtok 9.1.2020 o 14:00 hod. v miestnosti M/119

Juraj Tekel: Z čoho sa skladá priestor01. 01. 2020

28.12.2019, www.quark.sk. Na prvý pohľad sa priestor okolo nás zdá ako dokonale spojitý. No dôsledky kvantovej mechaniky a všeobecnej teórie relativity...

UNICA Študentská konferencia 202023. 12. 2019

Študenti magisterského a doktorandského štúdia, ktorí by mali záujem aktívne participovať na konderencii za UK, sa môžu prihlásiť do 31.1.2020

Seminár z teórie grafov - Milan Lekár (19.12.2019)18. 12. 2019

vo štvrtok 19.12.2019 o 9:50 hod. v miestnosti M/213