Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Študentská vedecká konferencia (26.4.2019)06. 03. 2019

v piatok 26.4.2019 o 9:00 hod. v priestoroch fakulty

Učiteľská mobilita a mobilita administratívnych pracovníkov...06. 03. 2019

Termín na podávanie prihlášok: do 31.3.2019

Ivan Mizera: Data Science (18.3.2019)06. 03. 2019

v pondelok 19.3.2019 o 14:00 hod. v posluchárni A

Seminár z teórie grafov - Martin Mačaj (7.3.2019)05. 03. 2019

vo štvrtok 7.3.2019 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Zasadnutie AS FMFI UK (11.3.2019)05. 03. 2019

v pondelok 11.3.2019 o 14:00 hod. v posluchárni C

Skúšajú, ako umelá inteligencia pomáha s výučbou čítania...04. 03. 2019

28.2.2019, www.dennikn.sk. O experimente, ktorý prebiehal v rámci klasického vyučovania počas šiestich školských rokov, hovorí Marek Nagy z Fakulty matematiky,...

Seminár z teoretickej informatiky - Petr Ambrož (8.3.2019)04. 03. 2019

v piatok 8.3.2019 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...04. 03. 2019

vo štvrtok 7.3.2019 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

ASTRO WORKSHOP 2019 (8.3.-10.3.2019)01. 03. 2019

v dňoch 8.3.-10.3.2019 na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu Modra