Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Profesor na KAMŠ (výberové konanie)19. 05. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta profesora na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky s nástupom v...

Prelomenie kódu18. 05. 2020

17.5.2020, www.quark.sk. Nestáva sa často, že by matematici zachraňovali životy miliónov ľudí. Aj preto je príbeh šifrovacieho stroja Enigma používaného...

Matematika vždy pomáhala riešiť krízy18. 05. 2020

15.5.2020, HN magazín. Dekan FMFI UK prof. Ševčovič vedie tím, ktorý vytvára modely šírenia pandémie koronavírusu či osýpok, venuje sa však aj finančnej...

Zasadnutie AS FMFI UK (25.5.2020)18. 05. 2020

v pondelok 25.5.2020 o 14:00 hod. v posluchárni A

Aktuálne výberové konania na miesta akademických pracovníkov14. 05. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konania na obsadenie miest profesorov, docentov a odborných asistentov s nástupom v septembri 2020.

Profesori na KAG (výberové konanie)14. 05. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest profesorov na Katedru algebry a geometrie s nástupom v septembri 2020

Docent na KAMŠ (výberové konanie)14. 05. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docenta na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky s nástupom v...

Odborný asistent na KMANM (výberové konanie)14. 05. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s...

Odborný asistent na KJP (výberové konanie)14. 05. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru jazykovej prípravy s nástupom v septembri...

Profesor a odborný asistent na KAI (výberové konania)14. 05. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest profesora a odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s...