Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

TAUP 202314. 08. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK spoluorganizuje významnú medzinárodnú konferenciu TAUP 2023, ktorá sa uskutoční v dňoch 28.8. až 1.9.2023 vo...

Obhajoba dizertačnej práce - MSc. Jaroslav Valovčan...11. 08. 2023

v stredu 23. 8. 2023 o 15:00 hod. v posluchárni F2

Obhajoba dizertačnej práce - Aleksandra Lavrikova...10. 08. 2023

v pondelok 28. 8. 2023 o 09:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Miloslava Bagínová...10. 08. 2023

vo štvrtok 24. 8. 2023 o 11:00 hod. v miestnosti F1/374

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Dominika Melicherová...10. 08. 2023

v piatok 25. 8. 2023 o 10:00 hod. v miestnosti F2/272

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Jakub Kvasniak...10. 08. 2023

vo štvrtok 24. 8. 2023 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Šimon Šutý (28.8.2023)10. 08. 2023

v pondelok 28. 8.2023 o 11:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ján Blaško (24.8.2023) 09. 08. 2023

vo štvrtok 24. 8. 2023 o 9:00 hod. v miestnosti F2/53

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Juraj Surovčík (24.8.2023)09. 08. 2023

vo štvrtok 24. 8. 2023 o 10:00 hod. v miestnosti F2/53

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ján Ďurian (24.8.2023)09. 08. 2023

vo štvrtok 24. 8. 2023 o 11:00 hod. v miestnosti F2/53