Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Riadne voľby do ŠKAS FMFI UK - elektronické hlasovanie19. 03. 2024

elektronické hlasovanie v dňoch 16. až 18. apríla 2024 (0:00 - 24:00)

Riadne voľby do ŠKAS FMFI UK - navrhovanie kandidátov19. 03. 2024

Lehota na podávanie návrhov kandidátov: 8. apríla 2024 (pondelok), do 14:00 hod.

Pavilón špičkových technológií nominovaný na Stavbu roka...19. 03. 2024

13.3.2024, sita.sk. Kľúčovou investíciou projektu ACCORD je novostavba pavilónu špičkových technológií pre výskumnú oblasť pokročilých materiálov Budova FMFI...

Seminár z algebraickej teórie grafov - István Porupsánszki...19. 03. 2024

v piatok 22.3.2024 o 13:00 hod. v posluchárni M IX aj online

Seminár z teórie grafov - István Porupsánszki (21.3.2024)19. 03. 2024

vo štvrtok 21.3.2024 o 9:50 hod. v posluchárni C

APVV - VV MVP 202418. 03. 2024

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky - VV MVP 2024

Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Karolína Miková, PhD....18. 03. 2024

v pondelok 8.4.2024 o 13:00 hod. v posluchárni C

3. letná škola fyziky kondenzovaných látok 14. 03. 2024

sa uskutoční v Liptovskom Jáne v dňoch 9. - 14. júna 2024 a jej cieľom je sprostredkovať doktorandom (aj motivovaným študentom nižších stupňov štúdia) prehľad...

Doktorandské kolokvium KAI - Filip Kerák (18.3.2024) 12. 03. 2024

v pondelok 18.3.2024 o 13:10 hod. v miestnosti I/9

Seminár z teórie grafov - Jorik Jooken (14.3.2024)11. 03. 2024

vo štvrtok 14.3.2024 o 9:50 hod. v posluchárni C