Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Zasadnutie AS FMFI UK (27.5.2019)20. 05. 2019

v pondelok 27.5.2019 o 14:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Marek Tatarko (28.6.2019)17. 05. 2019

v piatok 28.6.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Martin Hurban (20.6.2019)17. 05. 2019

vo štvrtok 20.6.2019 o 11:00 hod. v posluchárni C

Nukleárny seminár - Lukáš Fajt (22.5.2019)16. 05. 2019

v stredu 22.5.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Seminár z algebraickej teórie grafov - Štefan Gyürki...15. 05. 2019

v piatok 17.5.2019 o 13:30 hod., v miestnosti M/IX

Prednáška z astrofyziky - Robert Jedicke (20.5.2019)14. 05. 2019

v pondelok 20.5.2019 o 14:00 hod. v posluchárni C

Seminár z fyziky plazmy - Tomislava Vukušić (16.5.2019)14. 05. 2019

vo štvrtok 16.5.2019, 14:00 hod., F2/51

23. stredoeurópsky študentský seminár s výstavou EXPO13. 05. 2019

Posledné aprílové dni patrili v Kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach výskumu a inováciam v oblasti visual computing. CESCG (Central European Seminar...

Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických...10. 05. 2019

v utorok 21.5.2019 o 14:00 hod. v miestnosti M/109

Seminár z teoretickej fyziky - Lisa Glaser (21.5.2019)10. 05. 2019

v utorok 21.5.2019 o 14:00 hod. v posluchárni C