Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Deň otvorených dverí (6.2.2019)29. 11. 2018

v stredu 6.2.2019 od 13:00 hod. v priestoroch FMFI UK

Sme celouniverzitní majstri sveta 201828. 11. 2018

Študenti FMFI UK sa výraznou mierou podieľali na mimoriadnom úspechu študentov UK na WIUSC 2018 v Barcelone, kde získali celkové prvé miesto.

Seminár z algebratickej teórie grafov - Martin Mačaj...28. 11. 2018

v piatok 30.11.2018 o 13:30 hod. v miestnosti M/XI

Zoznam kandidátov pre voľbu dekana FMFI UK28. 11. 2018

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK na svojom druhom zasadnutí dňa 19. novembra 2018 overila splnenie náležitostí podaných návrhov kandidátov...

Vedúci podporných katedier (výberové konanie)27. 11. 2018

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci katedry" na Katedre jazykovej prípravy a na Katedre telesnej výchovy a športu s nástupom...

Vedúci odborných katedier (výberové konanie)27. 11. 2018

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci katedry" na Katedre aplikovanej informatiky, na Katedre aplikovanej matematiky a...

Pracovník/pracovníčka upratovacej služby na FMFI UK27. 11. 2018

na TPP, plný úväzok

Seminár z teoretickej informatiky - Martin Nehéz...26. 11. 2018

v piatok 30.11.2018 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z fyziky plazmy - Věra Mazánková (29.11.2018)26. 11. 2018

vo štvrtok 22.11.2018, 14:00 hod., F2/51

Postdoktorandský grant na Univerzite Viedeň 26. 11. 2018

Termín na odovzdanie prihlášok: do 18.1.2019