Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Zasadnutie AS FMFI UK (29.3.2021)18. 03. 2021

v pondelok 29.3.2021 o 14:00 hod. formou videokonferencie

Veľkonočný online šachový turnaj (6.4.2021)18. 03. 2021

pre študentov, absolventov a zamestnancov FMFI UK sa uskutoční v utorok 6.4.2021 o 18:00 hod.

Seminár z kognitívnej vedy a umelej inteligencie - Vladimír...18. 03. 2021

v utorok 23.3.2021 o 16:30 hod. online formou

Nukleárny seminár - Boris Andel (24.3.2021)18. 03. 2021

v stredu 24.3.2021 o 14:00 hod. online formou

Rigorózna skúška - Pravdepodobnosť a matematická štatistika...17. 03. 2021

v piatok 26.3.2021 o 10:00 hod.

Rigorózna skúška - Učiteľstvo fyziky (18.3.2021)17. 03. 2021

sa uskutoční vo štvrtok 18.3.2021 od 15:00 hod.

Algebraic Graph Theory International Webinar (16.3.2021)15. 03. 2021

v utorok 16.3.2021 o 20:15 hod.

Študentská vedecká konferencia (21.4.2021)15. 03. 2021

sa uskutoční 21.4.2021, forma bude upresnená podľa aktuálnej situácie

ŠVK - odovzdanie príspevkov (7.4.2021)15. 03. 2021

termín na odovzdanie príspevkov na ŠVK je 7.4.2021

ŠVK - predregistrácia príspevkov (31.3.2021)15. 03. 2021

termín do 31.3.2021