Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Meteorický roj Tau Herkulíd 13. 06. 2022

Letecká a pozemná expedícia za pozorovaním výnimočného meteorického roja Tau Herkulíd systémami AMOS

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Mária Šubjaková (7.7.2022)10. 06. 2022

v piatok 7.7.2022 o 11:30 hod. v miestnosti F2/125

Seminár Katedry teoretickej fyziky - Dominik Rist...10. 06. 2022

v stredu 15.6.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

The postdoctoral fellow in graph theory07. 06. 2022

Temporary position with 1-year contract (with possible prolongation for another year), non-academic.

APVV - PP MSCA PF 202206. 06. 2022

Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji

Algebraic Graph Theory International Webinar (7.6.2022)06. 06. 2022

v utorok 7.6.2022 o 19:00 hod.

Ustanovujúce zasadnutie AS FMFI UK (13.6.2022)03. 06. 2022

v pondelok 13.6.2022 o 13:00 hod. v posluchárni C

Doplňujúce pedagogické štúdium a Rozširujúce štúdium 03. 06. 2022

FMFI UK ponúka v externej forme rozširujúce štúdium pre aprobačné predmety matematika, fyzika alebo informatika v trvaní 5 semestrov a doplňujúce pedagogcké...

Postdoctoral position at Department of Experimental...02. 06. 2022

The Department of Experimental Physics seeks candidates for a postdoctoral position in Laboratory of atmospheric plasma applications within the project APVV...

Česko-slovenské kolo ŠVK vo fyzike02. 06. 2022

V dňoch 26. a 27. mája 2022 uskutočnil v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave už dvanásty ročník postupovej...