Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Seminár z fyziky plazmy - Martin Kuťka (10.11.2022)09. 11. 2022

vo štvrtok 10.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51

Seminár z algebraickej teórie grafov - Róbert Jajcay...09. 11. 2022

v piatok 11.11.2022 o 13:00 hod. v miestnosti M/V aj online formou

Seminár z teórie grafov - Jozef Rajník (10.11.2022)08. 11. 2022

vo štvrtok 10.11.2022 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Seminár z bioinformatiky - Luca Denti (9.11.2022)07. 11. 2022

v stredu 9.11.2022 o 17:20 hod. v miestnosti I/23

Nový twinningový EÚ projekt na Matfyze04. 11. 2022

V októbri 2022 odštartoval trojročný Horizon Europe projekt TERAIS, ktorého koordinátorom je UK (Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK)

Seminár z fyziky tuhých látok - Roman Martoňák (11.11.2022)04. 11. 2022

v piatok 11.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272

Seminár ODI - Michal Winczer (7.11.2022)03. 11. 2022

v pondelok 7.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti I/32

Nukleárny seminár - Jakub Kaizer (9.11.2022)03. 11. 2022

v stredu 9.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

APVV Slovensko - Francúzsko 202203. 11. 2022

Bilatelárna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej...

Seminár z algebraickej teórie grafov - Samuel Rosa...01. 11. 2022

v piatok 4.11.2022 o 13:00 hod. v miestnosti M/V aj online formou