Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Karol Havrila (18.8.2022)31. 07. 2022

vo štvrtok 18.8.2022 o 10:00 hod. v posluchárni C

Vedátor Kováčik: Hubblove najväčšie objavy boli...23. 07. 2022

21.7.2022, www.sme.sk. SAMUEL Kováčik teoretický fyzik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky a autor projektu Vedátor v rozhovore pre SME približuje, čo...

Odborný asistent na KJFB (výberové konanie)23. 07. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v...

Dodatočné prihlášky na bakalárske štúdium 07. 07. 2022

Možnosť podávania dodatočných prihlášok na vybrané študijné programy bakalárskeho štúdia na ak. rok 2022/2023 pre študentov, ktorí spĺňajú kritéria na...

Uvedenie Základov do života 07. 07. 2022

v piatok 8.7.2022 o 10:30 hod. v zasadačke dekana

Fyzik Tokár: Higgsov bozón je „božskou“ časticou, bez neho...06. 07. 2022

1.7.2022, www.dennikn.sk. Štvrtého júla uplynie 10 rokov od ohlásenia objavu Higgsovho bozónu. Denník N sa rozprával s fyzikom Stanislavom Tokárom z FMFI UK...

Odborní asistenti na KAFZM (výberové konanie)01. 07. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s...

Dva dni s didaktikou matematiky 202229. 06. 2022

V dňoch 8. a 9. septembra 2022 organizuje Oddelenie didaktiky matematiky na FMFI UK už siedmy ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky, ktorá je...

Astroworkshop 202224. 06. 2022

Oddelenie astronómie a astrofyziky na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v...

Zasadnutie Akreditačnej rady FMFI UK (29.6.2022)24. 06. 2022

v stredu 29.6.2022 o 17:00 hod. v miestnosti F1/364