Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Kontrolná etapa - letný semester 2018/201928. 05. 2019

Termín: do 4.7.2018, okrem študentov končiacich štúdium

Učiteľská mobilita a mobilita administratívnych pracovníkov...24. 05. 2019

V rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2019/2020. Termín na podávanie prihlášok: do 30.6.2019

Nukleárny seminár - Vladimír Slugeň (29.5.2019)24. 05. 2019

v stredu 29.5.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Docent na KDMFI (výberové konanie)23. 05. 2019

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docenta na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky s nástupom...

Prof. Yury Gogotsi: Discovery of New Two-Dimensional...22. 05. 2019

v stredu 29.5.2019 o 10:00 hod. v Aule SAV

Seminár z teoretickej informatiky - Michal Valko (28.5.2019)22. 05. 2019

mimoriadne v utorok 28.5.2019 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z teoretickej fyziky - Debora Pastvová (28.5.2019)22. 05. 2019

v utorok 28.5.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Fyzikálne kolokvium - Norbert Kučerka (5.6.2019)21. 05. 2019

v stredu 5.6.2019 o 14:00 hod. v posluchárni C

Odborný asistent na KAI (výberové konanie)20. 05. 2019

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesto odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Odborný asistent na KAG (výberové konanie)20. 05. 2019

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru algebry a geometrie s nástupom v...