Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Štúdia poukázala na narastajúci vplyv satelitov a...31. 03. 2021

Štúdia o svetelnom znečistení zaujala aj prestížny časopis Science

Algebraic Graph Theory International Webinar (30.3.2021)29. 03. 2021

v utorok 30.3.2021 o 19:00 hod.

Nukleárny seminár - Alžbeta Brandýsová (31.3.2021)25. 03. 2021

v stredu 31.3.2021 o 14:00 hod. online formou

Francúzsky štipendijný program MOGPA24. 03. 2021

12 mesačný pobyt vo Francúzsku pre mladých vedeckých pracovníkov

Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Róbert Jajcay,...24. 03. 2021

v pondelok 12.4.2021 o 14:00 hod. v posluchárni C aj online

Seminár z teórie grafov - Mária Maceková (25.3.2021)22. 03. 2021

vo štvrtok 25.3.2021 o 9:50 hod.

Zdanie tepla22. 03. 2021

20.3.2021, www.quark.sk. Nesadaj si na ten chladný betón, prechladneš! Sadni si na lavičku. Takúto vetu si vypočulo aspoň raz asi každé dieťa. Dobre mierená...

Národný štipendijný program Slovenskej republiky20. 03. 2021

Štipendiá a granty pre študentov, doktorandov a postdoktorandov pre pobyty realizované v rámci akademického roka 2021/2022. Uzávierka žiadostí do 30.4.2021 o...

Farby a zotrvačník 20. 03. 2021

13.3.2021, www.quark.sk, Soňa Gažáková. Ako vníma farby v pohybe ľudské oko a ako kamera? Tam, kde niekto vidí zelenú, iný môže vidieť modrú… A ako vôbec môže...