Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Akadémia Trojstenu (7.12.2018)06. 12. 2018

v piatok 7.12.2018 od 11:00 hod.

Seminár z algebratickej teórie grafov - Mária Nedelová...06. 12. 2018

v piatok 7.12.2018 o 13:30 hod. v miestnosti M/XI

Seminár z teoretickej informatiky - Robert Lukoťka...04. 12. 2018

v piatok 7.12.2018 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Prof. Ševčovič sa stane novým dekanom FMFI UK03. 12. 2018

Dňa 3.12.2018 Akademický senát FMFI UK zvolil prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc. za dekana FMFI UK. Definitívne musí ešte voľbu dekana potvrdiť rektor...

Seminár KAFZM - Pavol Matlovič (5.12.2018)03. 12. 2018

v stredu 5.12.2018 o 14:50 hod. v posluchárni C

Spracovanie dát v Apache NiFi 30. 11. 2018

Workshop sa uskutoční v utorok 4.12.2018 od 9:00 hod.

Magisterské štipendium na Univerzite Innsbruck - výzva29. 11. 2018

termín na podávanie prihlášok: 14.1:2019

Doktorandské štipendium na Univerzite Innsbruck - výzva 29. 11. 2018

termín na podávanie prihlášok: 18.1.2019

Vianočná kapustnica ŠKASu (11.12.2018)29. 11. 2018

v utorok 11.12.2018 o 14:00 hod. v skleníku

Seminár z matematickej štatistiky - Luc Pronzato, Werner...29. 11. 2018

v pondelok 10.12.2018 o 9:50 hod. v posluchárni C