Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Seminár z teórie grafov - Peter Zeman (12.12.2019)11. 12. 2019

vo štvrtok 12.12.2019 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Seminár z aplikovanej fyziky - František Kundracik...10. 12. 2019

v piatok 13.12.2019 o 13:00 hod. v miestnosti F2/272

Vedátor medzi ľuďmi 10. 12. 2019

9.12.2019, www.quark.sk. Týždeň vedy a techniky na Slovensku nie sú iba prednášky či prezentácie na stredných a vysokých školách a ústavoch SAV alebo výstavy....

Tancovačka na Matfyze (13.12.2019)10. 12. 2019

v piatok 13.12.2019 o 18:30 vo vestibule F1

Vianočný koncert VOCALATTÉ (27.12.2019)10. 12. 2019

v piatok 27.12.2019 o 19:15 hod. v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Kramároch

Zasadnutie AS FMFI UK (16.12.2019)10. 12. 2019

v pondelok 16.12.2019 o 14:00 hod. v posluchárni C

Odborní asistenti na KJP (výberové konanie)09. 12. 2019

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie 2 miest odborných asistentov na Katedru jazykovej prípravy s nástupom vo...

Štipendijný program Hlavička od Nadácie SPP09. 12. 2019

Uzávierka prihlášok: 6.1.2020

Vianočná kapustnica ŠKASu (10.12.2019)09. 12. 2019

v utorok 10.12.2019 o 14:30 hod. v skleníku

Seminár z fyziky plazmy - Robin Mentheour (12.12.2019)09. 12. 2019

vo štvrtok 12.12.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51