Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Doktorand FMFI UK vyhral prvé miesto v súťaži Falling Walls...06. 10. 2021

Matej Badin sa stal víťazom súťaže Falling Walls Lab Slovakia a bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnom kole súťaže 7. novembra v Berlíne. Predstavil...

Vydávanie absolventských dokladov 06. 10. 2021

v stredu 13.10.2021 v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Verejná habilitačná prednáška - Dr. Alicia Marín Roldán...06. 10. 2021

v pondelok 25.10.2021 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364 (aj online)

Seminár z teoretickej informatiky - Dana Pardubská...06. 10. 2021

v piatok 8.10.2021 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Projekty VEGA - podávanie finančných a záverečných správ 05. 10. 2021

Finančné správy: 15.12.2021, záverečné správy: 21.1.2021

Projekty KEGA - podávanie ročných a záverečných správ 05. 10. 2021

Ročné správy: do 15.11.2021, záverečné správy: do 31.1.2022

Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Soňa Kilianová, PhD....05. 10. 2021

v piatok 22.10.2021 o 13:00 hod. v posluchárni C

Seminár z teórie grafov - Robert Lukoťka (7.10.2021)05. 10. 2021

vo štvrtok 7.10.2021 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Voľby do ŠKAS - elektronické hlasovanie (26.-27.10.2021)04. 10. 2021

v utorok 26.10.2021 a v stredu 27.10.2021 - elektronické hlasovanie