Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia (23.6. - 3.7.2020)20. 06. 2020

V dňoch 23.6.-3.7.2020 sa uskutočnia štátne skúšky. Forma priebehu skúšky ako aj spôsob možného pripojenia je definovaný pre každý termín a komisiu samostatne.

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Jozef Trenčan...16. 06. 2020

v pondelok 29.6.2020 o 10:30 hod. v miestnosti F2/126

Covid-19 - výzva APVV15. 06. 2020

Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021

Univerzita Komenského uvoľňuje obmedzenia a pripravuje sa...10. 06. 2020

Bratislava 10. júna 2020: Univerzita Komenského ruší viaceré opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 z dôvodu uvoľňovania opatrení v krajine.

Online Deň otvorených dverí10. 06. 2020

Živé vysielanie a 400 populárno-vedeckých prednášok a videí na www.matfyzjein.sk

Koronavírus: opatrenia a informácie 09. 06. 2020

Aktuálne opatrenia a informácie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou...

Päť minút s umelou inteligenciou nahradí dve vyučovacie...09. 06. 2020

8.6.2020, www.dennikn.sk. Marek Nagy z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK popisuje 13-ročné obdobie experimentu, keď pôsobil v základnej škole a učil...

Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Peter Demkanin,...08. 06. 2020

v pondelok 29.6.2020 o 13:30 hod. v posluchárni C

Kariéra vo verejnom sektore - webinár (12.6.2020)04. 06. 2020

určený najmä doktorandom a mladým výskumným pracovníkom

Štátne skúšky magisterského štúdia (9.-19.6.2020)04. 06. 2020

V dňoch 9.-18.6.2020 sa uskutočnia štátne skúšky. Forma priebehu skúšky ako aj spôsob možného pripojenia je definovaný pre každý termín a komisiu samostatne.