Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Seminár z algebraickej teórie grafov - Martin Mačaj...13. 03. 2019

v piatok 15.3.2019 o 13:00 hod., v miestnosti M/IX

Night of Chances Technology 2019 aj na FMFI UK 12. 03. 2019

Skúsenosti expertov odkryté pre študentov a absolventov už v stredu 13.3.2019, 16:30 hod. v priestoroch FMFI UK, 17:30 hod. v priestoroch FIIT STU

Seminár z teoretickej informatiky - Ján Mazák (15.3.2019)12. 03. 2019

v piatok 15.3.2019 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

100 rokov s Amosom12. 03. 2019

26 - 28. marca 2019 (utorok - štvrtok), Univerzita Komenského v Bratislave (UK)

Matematický Náboj 12. 03. 2019

22.3.2019 sa v 17 európskych mestách uskutoční matematická súťaž pre stredoškolákov Náboj. V Bratislave je organizovaná hlavne študentami FMFI z OZ Trojsten.

Seminár z fyziky plazmy - Robin Mentheour (14.3.2019)11. 03. 2019

vo štvrtok 14.3.2019, 14:00 hod., F2/51

Najkrajší vesmírny ohňostroj11. 03. 2019

9.3.2019, www.quark.sk. Rozhovor s docentom Jurajom Tóthom z FMFI UK, ktorý sleduje a skúma malé nebeské telesá Slnečnej sústavy. Je autorom systému AMOS na...

Navrhovanie kandidátov na zástupcu fakulty do Rady vysokých...11. 03. 2019

lehota na podávanie návrhov: 5.4.2019, 13:00 hod.

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...08. 03. 2019

výnimočne v pondelok 18.3.2019 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Girl’s Day 2019 na FMFI UK (25.4.2019)06. 03. 2019

Girl’s Day, celosvetový deň žien v IT je opäť tu !