Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Odborný asistent na KDMFI (výberové konanie)08. 09. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a...

Promócie absolventov bakalárskeho štúdia (22.9.2023)08. 09. 2023

v piatok 22.9.2023 v Aule UK

FERTILE: Artful Educational Robotics to promote...07. 09. 2023

Cieľom projektu FERTILE je podporiť pedagógov pri navrhovaní kombinovaného vzdelávania prostredníctvom integrácie simulátorov ER a spolupráce na diaľku, a pri...

Odborní asistenti na KJFB (výberové konanie)04. 09. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v...

Podnikové štipendium pre ak. rok 2023/202404. 09. 2023

Štipendium je určené študentom a prijatým uchádzačom 3. stupňa vysokoškolského štúdia na FMFI UK. Termín na podávanie prihlášok je 13.9.2023.

21. konferencia českých a slovenských fyzikov04. 09. 2023

Stretnutie slovenských a českých fyzikov sa uskutoční v dňoch 4. až 7. septembra 2023 v Bratislave v priestoroch FMFI UK.

Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Iveta...03. 09. 2023

v piatok 22.9.2023 o 13:00 hod. v posluchárni C

Dva dni s didaktikou matematiky 202301. 09. 2023

V dňoch 7. a 8. septembra 2023 organizuje Oddelenie didaktiky matematiky na FMFI UK už ôsmy ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky.

Vedecký pracovník na KEF (výberové konanie)30. 08. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vedeckého pracovníka na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v...

Vedecký pracovník na KEF (výberové konanie)30. 08. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vedeckého pracovníka na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v...