Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vyznamenanie SAV pre profesora Povinca23. 11. 2022

Slovenská akadémia vied, na základe rozhodnutia Predsedníctva SAV, udelila prof. Pavlovi Povincovi z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Čestnú plaketu...

Seminár z fyziky plazmy - Sandra Ďurčányová (24.11.2022)22. 11. 2022

vo štvrtok 24.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51

Seminár z algebraickej teórie grafov - Dominika Mihálová...22. 11. 2022

v piatok 25.11.2022 o 13:00 hod. v miestnosti M/V aj online formou

Seminár z teórie grafov - Roman Nedela (24.11.2022)21. 11. 2022

vo štvrtok 24.11.2022 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Kozmický deň 21. 11. 2022

V rámci jedenásteho ročníka International Cosmic Day sa 24.11.2022 o 17:00 hod. v Objavovni Prírodovedného múzea SNM uskutoční prednáška na tému kozmického...

Vocalatté - vianočné piesne (12.12.2022)21. 11. 2022

v pondelok 12.12.2022 o 16:30 hod. vo vestibule pavilónu matematiky

Volebné zasadnutie AS FMFI UK (28.11.2022)21. 11. 2022

v pondelok 28.11.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C

UK získala tri zlaté medaily zo svetového...21. 11. 2022

Jednotlivé fakulty UK reprezentovali našu univerzitu v Barcelone v rôznych športoch. Nakoniec sme trikrát získali zlato, a to rovno v športoch bedminton,...

Zasadnutie Akreditačnej rady FMFI UK (22.11.2022)18. 11. 2022

v utorok 22.11.2022 o 16:00 hod. prostredníctvom videokonferencie

Nukleárny seminár - Lucia Keszeghová (23.11.2022)18. 11. 2022

v stredu 23.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364