Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Výberové konanie v rámci programu ERASMUS+ štúdium na ak....19. 12. 2018

FMFI UK vyhlasuje výberové konanie na študijné pobyty v rámci programu ERASMUS+ s termínom prihlášok do 28.2.2019

Zomrel matematik prof. Pavel Brunovský15. 12. 2018

14.12.2018 nás vo veku 84 rokov po ťažkej chorobe opustil profesor Pavel Brunovský. Vedecké dielo a pedagogické pôsobenie Pavla Brunovského svedčí o jeho...

Ocenenie rektora UK patrí aj doc. RNDr. Ivete Waczulíkovej,...13. 12. 2018

vedanadosah.cvtisr.sk, 12.12.2018. Je zanietenou vedkyňou i pedagogičkou, ktorá veľmi intenzívne komunikuje so študentmi – má s nimi pravidelné stretnutia o...

Seminár z teoretickej informatiky - Askar Gafurov...13. 12. 2018

v piatok 14.12.2018 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Matematička: Na Slovensko som sa vrátila, lebo tu mám väčší...12. 12. 2018

www.sme.sk, 11.12.2018. Katarína Boďová v rozhovore hovorí, prečo sa rozhodla robiť vedu na Slovensku, aké sú najväčšie rozdiely medzi vedou v zahraničí a u...

Seminár z algebratickej teórie grafov - Ajda Zavrtanik...12. 12. 2018

v piatok 14.12.2018 o 13:30 hod. v miestnosti M/XI

Cenu za genetiku ovládli matfyzáci12. 12. 2018

Dňa 10.12.2018 sa na Prírodovedeckej fakulte UK uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Ceny a Štipendia Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2018. Cena je...

Fyzik: Čo má spoločné Peter Sagan s tankom? Spája ich...11. 12. 2018

www.sme.sk, 6.12.2018. Rozhovor s teoretických fyzikom Jurajom Tekelom, ktorý sa po získaní doktorátu v Amerike vrátil na svoju alma mater, na Fakultu...

Akadémia Trojstenu (7.12.2018)06. 12. 2018

v piatok 7.12.2018 od 11:00 hod.

Seminár z algebratickej teórie grafov - Mária Nedelová...06. 12. 2018

v piatok 7.12.2018 o 13:30 hod. v miestnosti M/XI