Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Seminár z robotiky - Wilfried Lepuschitz (5.6.2019)30. 05. 2019

v stredu 5.6.2019 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

Ustanovujúce zasadnutie ŠKAS (17.6.2019)29. 05. 2019

v pondelok 17.6.2019 o 10:00 hod. v posluchárni C

Seminár z teoretickej fyziky - Matej Badin (4.6.2019)29. 05. 2019

v utorok 4.6.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Seminár z fyziky plazmy - Rodica Vladoiu (30.5.2019)29. 05. 2019

vo štvrtok 30.5.2019, 13:00 hod., F2/51

Informatický deň (31.5.2019)29. 05. 2019

Nultý ročník Informatického dňa (stretnutia učiteľov informatiky) sa uskutoční 31. mája 2019 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského...

Deň otvorených dverí (5.6.2019)29. 05. 2019

v stredu 5.6.2019 o 9:00 hod. v priestoroch fakulty

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Tomáš Dado (12.6.2019)28. 05. 2019

v stredu 12.6.2019 o 9:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Peter Gergeľ (24.6.2019)28. 05. 2019

v pondelok 24.6.2019 o 13:30 hod. v miestnosti M/213

Kontrolná etapa - študenti končiaci bakalárske štúdium 28. 05. 2019

v akademickom roku 2018/2019, termín do 14.6.2019

Kontrolná etapa - študenti končiaci magisterské štúdium 28. 05. 2019

v akademickom roku 2018/2019, termín do 31.5.2019