Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Seminár z robotiky - Camilo Parra Palacio (4.9.2019)26. 08. 2019

v stredu 4.9.2019 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

Svetový odborník na diskrétnu matematiku a kombinatoriku...26. 08. 2019

Bratislava 27. augusta 2019: Jeden z najvýznamnejších súčasných matematikov Paul Seymour (69) pôsobiaci na Princetonskej univerzite v New Jersey, USA, si dnes...

Eurocomb 201922. 08. 2019

10. ročník európskej konferencie venovanej kombinatorike a teórii grafov sa uskutoční na pôde Univerzity Komenského v dňoch 26. - 30. augusta 2019.

Seminár z diferenciálnej a algebraickej topológie (Diarmuid...21. 08. 2019

v utorok 3.9.2019 o 14:00 hod. v miestnosti M/116

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Peter Hrabčák (28.8.2019)15. 08. 2019

v stredu 28.8.2019 o 12:45 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Viliam Dillinger...13. 08. 2019

v pondelok 26.8.2019 o 13:00 hod. v miestnosti M/213

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Ján Mazák, PhD....07. 08. 2019

v pondelok 23.9.2019 o 13:00 hod. v posluchárni C

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Beata Čunderlíková,...07. 08. 2019

v piatok 20.9.2019 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364

Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Peter Čermák, PhD....07. 08. 2019

v stredu 18.9.2019 o 13:00 hod. v poluchárni C

Seminár z robotiky - Andrej Lúčny (7.8.2019)30. 07. 2019

v stredu 7.8.2019 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK