Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Seminár z algebraickej teórie grafov - Nina Hronkovičová...16. 05. 2024

v piatok 17.5.2024 o 13:00 hod. v posluchárni M IX aj online

Nadácia Tatra banky - grantová výzva14. 05. 2024

Grantový program Nadácie Tatra banky - Digital pre vysoké školy 2024

Seminár Katedry teoretickej fyziky - Amihay Hanany...14. 05. 2024

v piatok 17.5.2024 o 9:50 hod. v miestnosti F1/108

Seminár z teórie grafov - Matúš Matok (16.5.2024)13. 05. 2024

vo štvrtok 16.4.2024 o 9:50 hod. v posluchárni C

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...13. 05. 2024

vo štvrtok 16.5.2024 o 14:00 hod. v v miestnosti F1 108

Ustanovujúce zasadnutie ŠKAS10. 05. 2024

v pondelok 13.5.2024 o 14:00 hod. v posluchárni C

Docenti na KDMFI (výberové konanie)10. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest funkčných docentov na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky...

Seminár ODI - Daniela Tuparova (13.5.2024)09. 05. 2024

v pondelok 13.5.2024 o 14:00 hod. v miestnosti I/32

Doktorandské kolokvium KAI - Ján Pastorek (13.5.2024) 09. 05. 2024

v pondelok 13.5.2024 o 13:10 hod. v miestnosti I/9

Nukleárny seminár - Dr. Ronald Bruijn (15.5.2024)09. 05. 2024

v stredu 15.5.2024 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364