Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Seminár z diferenciálnej a algebraickej topológie - Csaba...01. 01. 2020

vo štvrtok 9.1.2020 o 14:00 hod. v miestnosti M/119

Juraj Tekel: Z čoho sa skladá priestor01. 01. 2020

28.12.2019, www.quark.sk. Na prvý pohľad sa priestor okolo nás zdá ako dokonale spojitý. No dôsledky kvantovej mechaniky a všeobecnej teórie relativity...

UNICA Študentská konferencia 202023. 12. 2019

Študenti magisterského a doktorandského štúdia, ktorí by mali záujem aktívne participovať na konderencii za UK, sa môžu prihlásiť do 31.1.2020

Seminár z teórie grafov - Milan Lekár (19.12.2019)18. 12. 2019

vo štvrtok 19.12.2019 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Ocenenie pedagógov pri príležitosti 100. výročia založenia...12. 12. 2019

Dňa 10.12.2019 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie pamätných medailí, ktoré udelil rektor Uuniverzity Komenského profesor Marek Števček. Rektor osobne...

Seminár z teoretickej fyziky - Ján Pulmann (20.12.2019)11. 12. 2019

v piatok 20.12.2019, 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Seminár z algebraickej teórie grafov - Peter Zeman...11. 12. 2019

v piatok 13.12.2019 o 13:30 hod. v miestnosti M/XI

Vianočný headis turnaj pre všetkých (11.12.2019)11. 12. 2019

v utorok 11.12.2019 o 16:00 hod. v telocvični na Šturáku

Docenti na KEF a KI (výberové konanie)11. 12. 2019

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docentov na Katedru experimentálnej fyziky a Katedru informatiky s...

Lektor na KTVŠ (výberové konanie)11. 12. 2019

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta lektora na Katedre telesnej výchovy a športu s termínom nástupu v apríli 2019