Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Nukleárny seminár - Imane Moumene (8.11.2023)02. 11. 2023

v stredu 8.11.2023 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Doktorandské kolokvium KAI - Endre Hamerlik (6.11.2023) 01. 11. 2023

v pondelok 6.11.2023 o 13:10 hod. v miestnosti I/9

Obhajoba dizertačnej práce - Hryhorii Makarov (21.11.2023)01. 11. 2023

v utorok 21.11.2023 o 13:00 hod. v miestnosti F2 K6

Doplňujúce voľby do ŠRVŠ - elektronické hlasovanie27. 10. 2023

v dňoch 21. a 22.11.2023 v čase od 0:00 do 24:00 hod. formou elektronického hlasovania

Doplňujúce voľby do ŠRVŠ - navrhovanie kandidátov27. 10. 2023

Termín: do 13.11.2023, 14:00.

Seminár Katedry teoretickej fyziky - Benedek Bukor...26. 10. 2023

v utorok 7.11.2023 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Doktorandské kolokvium KAI - Dana Škorvánková (30.10.2023) 25. 10. 2023

v pondelok 30.10.2023 o 13:10 hod. v miestnosti I/9

Euro-Japanese Conference on Nonlinear Diffusion24. 10. 2023

16.-20. októbra 2023 sa v Madride konala konferencia "Euro-Japanese Conference on Nonlinear Diffusion", ktorá bola venovaná pamiatke prof. Mareka Filu. Na...

Šoltésove dni 202324. 10. 2023

Členovia Oddelenia didaktiky fyziky KDMFI organizovali v dňoch 19. – 20. októbra 2023 na FMFI UK odbornú konferenciu pre učiteľov fyziky základných a stredných...

Seminár z algebraickej teórie grafov - Dominika Mihálová...24. 10. 2023

v piatok 27.10.2023 o 13:00 hod. v posluchárni M VIII aj online