Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...28. 10. 2021

vo štvrtok 4.11.2021 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Seminár z algebraickej teórie grafov - Štefan Gyürki...28. 10. 2021

v piatok 29.10.2021 o 13:00 hod. v miestnosti M/X aj online formou

40. výročie vzniku fakulty27. 10. 2021

Aj keď s ročným oneskorením sme si 18. októbra 2021 pripomenuli štvrté desaťročie vzniku fakulty, ktorá 20 rokov existovala pod názvom Matematicko-fyzikálna...

Voľby do ŠRVŠ - elektronické hlasovanie (16.-17.11.2021)26. 10. 2021

v utorok 16.11.2021 a v stredu 17.11.2021

Voľby do ŠRVŠ - návrhovanie kandidátov (9.11.2021)26. 10. 2021

podávanie návrhov kandidátov do utorka 9.11.2021 do 14:30 hod.

Dôkazy o neznámej fyzike silnejú. Treba hľadať ďalej,...26. 10. 2021

25.10.2021, tech.sme.sk. V marci sa vedci dostali veľmi blízko k odhaleniu existencie neznámej sily, ktorá by mohla upraviť fyzikálnu teóriu o fungovaní nášho...

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Veronika Palušová...26. 10. 2021

vo štvrtok 4.11.2021 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

DOD: Od otázok k správnym rozhodnutiam26. 10. 2021

Deň otvorených dverí je na Univerzite Komenského už tradíciou. Len minulý rok sa ho počas štyroch dní zúčastnilo 6000 študentov, ktorí stáli pred jedným...

Algebraic Graph Theory International Webinar (26.10.2021)25. 10. 2021

v utorok 26.10.2021 o 19:00 hod.

Úsporné vzdúvadlo25. 10. 2021

23.10.2021, www.quark.sk, Juraj Tekel. Rieky od úplného začiatku civilizácií plnia nenahraditeľnú funkciu prirodzených ciest na presun ľudí, tovaru a...