Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Voľby do ŠRVŠ - elektronické hlasovanie (16.-17.11.2021)26. 10. 2021

v utorok 16.11.2021 a v stredu 17.11.2021

Voľby do ŠRVŠ - návrhovanie kandidátov (9.11.2021)26. 10. 2021

podávanie návrhov kandidátov do utorka 9.11.2021 do 14:30 hod.

Dôkazy o neznámej fyzike silnejú. Treba hľadať ďalej,...26. 10. 2021

25.10.2021, tech.sme.sk. V marci sa vedci dostali veľmi blízko k odhaleniu existencie neznámej sily, ktorá by mohla upraviť fyzikálnu teóriu o fungovaní nášho...

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Veronika Palušová...26. 10. 2021

vo štvrtok 4.11.2021 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

DOD: Od otázok k správnym rozhodnutiam26. 10. 2021

Deň otvorených dverí je na Univerzite Komenského už tradíciou. Len minulý rok sa ho počas štyroch dní zúčastnilo 6000 študentov, ktorí stáli pred jedným...

Algebraic Graph Theory International Webinar (26.10.2021)25. 10. 2021

v utorok 26.10.2021 o 19:00 hod.

Úsporné vzdúvadlo25. 10. 2021

23.10.2021, www.quark.sk, Juraj Tekel. Rieky od úplného začiatku civilizácií plnia nenahraditeľnú funkciu prirodzených ciest na presun ľudí, tovaru a...

Cestovanie časom, Kip Thorne a jeho odkaz Slovensku25. 10. 2021

24.10.2021, www.aktuality.sk, Samuel Kováčik. Zaoberal sa čiernymi dierami a cestovaním v čase. Za objav gravitačných vĺn získal Nobelovu cenu. Kip Thorne...

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Peter Papp, PhD....22. 10. 2021

v piatok 5.11.2021 o 13:30 hod. v posluchárni C

Informatický (týž)deň 202122. 10. 2021

Oddelenie didaktiky informatiky KDMFI zorganizovalo ďalší úspešný ročník podujatia pre učiteľov informatiky. Vzhľadom na akuálnu situáciu prebehlo online...