Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Nukleárny seminár - Larisa Thorne (13.10.2021)08. 10. 2021

v stredu 13.10.2021 o 15:00 hod. v miestnosti F1/364 aj online

Podpora vzdelávania učiteľov matematiky na základných a...07. 10. 2021

Všeobecným cieľom projektu je podpora vzdelávania učiteľov prostredníctvom zdieľania inovatívnych foriem, metód a materiálov za prispenia aktívnej komunity...

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...07. 10. 2021

vo štvrtok 21.10.2021 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Prednáška nositeľa Nobelovej ceny Kipa Thorna07. 10. 2021

13. októbra 2021 o 9.30 hod. (streda), Aula UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Doktorand FMFI UK vyhral prvé miesto v súťaži Falling Walls...06. 10. 2021

Matej Badin sa stal víťazom súťaže Falling Walls Lab Slovakia a bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnom kole súťaže 7. novembra v Berlíne. Predstavil...

Vydávanie absolventských dokladov 06. 10. 2021

v stredu 13.10.2021 v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Verejná habilitačná prednáška - Dr. Alicia Marín Roldán...06. 10. 2021

v pondelok 25.10.2021 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364 (aj online)

Seminár z teoretickej informatiky - Dana Pardubská...06. 10. 2021

v piatok 8.10.2021 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Projekty VEGA - podávanie finančných a záverečných správ 05. 10. 2021

Aktualizácie riešiteľských kolektívov: 15.12.2021, finančné a záverečné správy: 31.1.2021

Projekty KEGA - podávanie ročných a záverečných správ 05. 10. 2021

Ročné správy: do 15.11.2021, záverečné správy: do 31.1.2022