Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Seminár z algebraickej teórie grafov - Martin Bachratý...11. 11. 2021

v piatok 12.11.2021 o 13:00 hod. v miestnosti M/X aj online formou

Docent na KAMŠ (výberové konanie)09. 11. 2021

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesto docenta na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky s nástupom v...

Zodpovedný protest za slobodné univerzity09. 11. 2021

Pochod sa začne v utorok 16. novembra 2021 o 13.00 hod. pred historickou budovou UK na Šafárikovom námestí.

Rektorské voľno09. 11. 2021

v utorok 16.11.2021 od 12:00 hod.

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Miriam Janíková...09. 11. 2021

v utorok 9.11.2021 o 11:00 hod. v miestnosti M/109 aj online

Stanovisko AS FMFI UK08. 11. 2021

Stanovisko Akademického senátu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK k návrhu novely zákona o vysokých školách.

Rigorózna skúška - Mgr. Mária Mériová (22.11.2021)08. 11. 2021

v pondelok 22.11.2021 o 14:00 hod. v miestnosti M/213

Rigorózna skúška - Mgr. Ján Šajtlava (11.11.2021)08. 11. 2021

vo štvrtok 11.11.2021 o 14:00 hod. v miestnosti F2/126

Rigorózna skúška - Mgr. Terézia Eckertová (9.11.2021)08. 11. 2021

v utorok 9.11.2021 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Algebraic Graph Theory International Webinar (9.11.2021)08. 11. 2021

v utorok 9.11.2021 o 19:00 hod.