Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Seminár z algebraickej teórie grafov - Štefan Gyürki...03. 11. 2021

v piatok 5.11.2021 o 13:00 hod. v miestnosti M/X aj online formou

Docenti a odborný asistent na fyzikálne katedry (výberové...03. 11. 2021

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest docentov a odborného asistenta na Katedru teoretickej fyziky, Katedru...

Docent na KTF (výberové konanie)03. 11. 2021

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docenta na Katedru teoretickej fyziky s nástupom v januári 2022

Docenti a odborný asistent na KJFB (výberové konanie)03. 11. 2021

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest docentov a odborného asistenta na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s...

Docenti na KEF (výberové konanie)03. 11. 2021

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest docentov na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v januári 2022

Seminár z teoretickej fyziky - André Sopczak (16.11.2021)02. 11. 2021

v utorok 16.11.2021 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Seminár z teórie grafov - Jean Paul Zerafa (4.11.2021)02. 11. 2021

vo štvrtok 4.11.2021 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Seminár z teoretickej informatiky - Damas Gruska (5.11.2021)02. 11. 2021

v piatok 5.11.2021 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Ohrozí nás v budúcnosti umelá inteligencia?02. 11. 2021

31.10.2021, www.aktuality.sk, Igor Farkaš. Vedci skúmajú umelú inteligenciu od polovice minulého storočia. Snažia sa naučiť stroje myslieť. V ostatných rokoch...

Šoltésove dni 202101. 11. 2021

sa uskutočnia vo štvrtok 18.11.2021 v online priestore