Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Igor Farkaš: Prečo študovať na matfyze?13. 02. 2017

prof. Ing. Igor Farkaš, PhD., katedra aplikovanej informatiky

Cena CRYTUR 2017 - súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v...13. 02. 2017

Uzávierka prihlášok: 15.5.2017

Vedúci odborných katedier (výberové konanie)13. 02. 2017

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci katedry" na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky a na Katedre základov a...

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Zuzana Bučková (24.3.2017)13. 02. 2017

v piatok 24.3.2017 o 11:00 hod. v posluchárni C

Erasmus daruje iPad mini13. 02. 2017

Súťaž pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus

Doktorandské štúdium v rámci projektu "Image In Life"10. 02. 2017

PhD positions in applied and computational mathematics for "Image In Life" new ITN Horizon2020 European project:

Piatkový seminár fyziky - Anatoly B. Belonoshko (17.2.2017)09. 02. 2017

v piatok 17.2.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272

Piatkový seminár fyziky - Václav Janiš (15.2.2017)09. 02. 2017

netradične v stredu 15.2.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272

PyCon SK - EduTrack - sekcia pre učiteľov informatiky...09. 02. 2017

v piatok 10.3.2017, priestory FIIT UK

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Jaroslav Dudík, PhD....09. 02. 2017

v pondelok 20.2.2017 o 13:30 hod. v posluchárni C