Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Zasadnutie AS FMFI UK (14.3.2016)02. 03. 2016

v pondelok 14.3.2016 o 14:00 hod. v posluchárni C

Workshop informačnej výchovy (3.3.2016)02. 03. 2016

vo štvrtok 3.3.2016 o 10:00 a 15:00 hod. v priestoroch knižnice FMFI UK

Seminár KEF - Ladislav Moravský (3.3.2016)02. 03. 2016

vo štvrtok 3.3.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51

Rektorské voľno 02. 03. 2016

v piatok 4.3.2016

Seminár z teoretickej informatiky - Martin Nehéz...29. 02. 2016

v piatok 11.3.2016 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Astronóm: Priestupný deň zaviedli starí Egypťania,...29. 02. 2016

29.2.2016, Denník N. Kalendár musí kopírovať tri základné javy na oblohe, od ktorých závisí náš život. To je dôvod, prečo sa v rôznych častiach sveta...

Seminár z teórie grafov - Jan Goedgebeur (3.3.2016)29. 02. 2016

vo štvrtok 3.3.2016 o 9:50 hod. v posluchárni C

Biofyzikálny seminár - Norbert Kučerka (1.3.2016)29. 02. 2016

v utorok 1.3.2016 o 16:30 hod. v miestnosti F1/326

Prečo ideme do štrajku? (diskusia na FMFI UK)26. 02. 2016

Videozáznam celej diskusie s názvom "Prečo ideme do štrajku", ktorá sa konala 15.2.2016 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v...

Samuel Kováčik - Gravitačné vlny26. 02. 2016

Populárno-vedecká prednáška pre stredoškolákov o najnovšom potvrdenom objave gravitačných vĺn.