Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Seminár z teoretickej fyziky - L. Kopnický, M. Sárený...12. 05. 2016

V rámci katedrového semináru Vás pozývame na ďalší študentský dvojseminár, kde budú súčasní diplomanti informovať o obsahu svojich záverečných prác,...

Prednáška: On Density of Some Automatic Sequences -...12. 05. 2016

v pondelok 16.5.2016 o 10:00 hod. na Matematickom ústave SAV

Nový pomocník z matematiky / Iveta Kohanová a kol.12. 05. 2016

Sériu pracovních zošitov vytvoril kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. Spracovaný...

Najkrajšie knihy sú z FMFI UK12. 05. 2016

V súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2015 získalo v kategórii Učebnice ocenenie vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana za sériu kníh Nový pomocník z...

Dve ocenenia Vedec roka 2015 pre FMFI UK12. 05. 2016

Dve z piatich ocenení získali vedci z FMFI UK v 19. ročníku súťaže Vedec roka 2015. Slávnostné udeľovanie cien sa konalo dňa 10.5.2016 v Zrkadlovej sieni...

Seminár KEF - Michal Lacko (12.5.2016)10. 05. 2016

vo štvrtok 12.5.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51

Prijímacie konanie na bakalárske štúdium na akad. rok...10. 05. 2016

Termín prijímacích pohovorov: 7. jún 2016

Seminár z teórie grafov - Roman Nedela (12.5.2016)10. 05. 2016

vo štvrtok 12.5.2016 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Piatkový seminár z fyziky - Vojtech Nádaždy (13.5.2016)09. 05. 2016

v piatok 13.5.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272

Seminár z teoretickej fyziky - O. Štefík, M. Chudiak...04. 05. 2016

v utorok 10.5.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125