Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Odborné workshopy Accenture dni na Mlynoch (4.5.2016)26. 04. 2016

Dňa 4. mája privíta FMFI UK vo svojich priestoroch odborné workshopy v rámci akcie Accenture dni na Mlynoch.

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Kovaľ (16.5.2016)26. 04. 2016

v pondelok 16.5.2016 o 13:30 hod. v miestnosti F2/125

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Chládek (19.5.2016)26. 04. 2016

vo štvrtok 19.5.2016 o 13:00 hod. v miestnosti M/213

Prednáška: How can we re-interpret ‘requirements...26. 04. 2016

vo štvrtok 28.4.2016 o 8:45 hod. na FIIT STU

Seminár z teórie grafov - Štefan Gyurki (28.4.2016)25. 04. 2016

vo štvrtok 28.4.2016 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Seminár z teoretickej informatiky - Stefan Dobrev...25. 04. 2016

v piatok 29.4.2016 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z kognitívnej vedy a umelej inteligencie - Barbora...25. 04. 2016

v utorok 26.4.2016 o 16:30 hod. v miestnosti I/9

FINAMIS ocenil prácu na Študentskej vedeckej konferencii...20. 04. 2016

Dňa 20. apríla 2016 sa v priestoroch Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) v Bratislave uskutočnilo školské kolo súťaže...

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...20. 04. 2016

vo štvrtok 28.4.2016 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Jana Útla (12.5.2016)20. 04. 2016

vo štvtok 12.5.2016 o 11:00 hod. v miestnosti F2/126