Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Aktuálne problémy školstva a vzdelávania (17.2.2016)16. 02. 2016

v stredu 17.2.2016, 17:00 hod., Aula UK, Šafárikovo námestia

Čo sa dá zlepšit na matfyze ? (18.2.2016)16. 02. 2016

v stredu 18.2.2016, 9:00 - 11:00 hod., poslucháreň F1

Uznesenie Akademického senátu FMFI UK ku štrajku IVU15. 02. 2016

Akademický senát FMFI UK na mimoriadnom zasadnutí 15.2.2016 schválil nasledovné uznesenie na podporu štrajku ISU a IVU.

Za svoju budúcnosť zodpovedáme sami (16.2.2016)15. 02. 2016

v utorok 16.2.2016, 14:00 hod., Moyzesova sieň, Vajanského nábrežie 12, Bratislava

Naše školstvo - stav, príčiny, riešenia (16.2.2016)15. 02. 2016

v utorok 16.2.2016, 9:00 - 11:00 hod., poslucháreň F1

Prečo ideme do štrajku (15.2.2016)14. 02. 2016

v pondelok 15.2.2016, 9:00 - 11:00 hod. v posluchárni F1

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Robert Sobota (14.3.2016)12. 02. 2016

v pondelok 14.3.2016 o 13:00 hod. v miestnosti F2/CEFKS-1

Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu FMFI UK...10. 02. 2016

Predseda Akademického senátu FMFI UK na základe žiadosti Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK zvolal na pondelok 15.2.2016 mimoriadne zasadnutie...

Docent na KAI (výberové konanie)10. 02. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto docenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v apríli 2016

Vyhlásenie Študentskej komory AS FMFI UK ku štrajku ISU a...09. 02. 2016

Členovia Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK sa na stretnutí dňa 9.2.2016 uzniesli na vyhlásení podporujúcom štrajk IVU v nasledujúcom znení.