Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Seminár z teórie grafov - Anna Dresslerova (7.4.2016)04. 04. 2016

vo štvrtok 7.4.2016 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Vedúci Katedry informatiky (výberové konanie)01. 04. 2016

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci katedry" na Katedre informatiky s termínom nástupu v júli 2016

Vedúci matematických katedier (výberové konania)01. 04. 2016

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci katedry" na Katedre algebry, geometrie a didaktiky matematiky, na Katedre aplikovanej...

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. 01. 04. 2016

v pondelok 11.4.2016 o 14:00 hod. v posluchárni C

iKariéra Dni Príležitosti - pracovný veľtrh (6.4.2016)31. 03. 2016

v stredu 6.4.2016 v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Seminár z kognitívnej vedy a umelej inteligencie - Marijan...31. 03. 2016

v utorok 5.4.2016 o 16:30 hod. v miestnosti I/9

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...31. 03. 2016

vo štvrtok 7.4.2016 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Astronomický systém AMOS Univerzity Komenského už aj v Čile31. 03. 2016

Astronómovia Univerzity Komenského v Bratislave (UK) pokračujú v inštalácii svojich originálnych astronomických zariadení vo svete. Ďalším takýmto miestom sa...

Seminár z teórie grafov - Jitka Doležalová (31.3.2016)30. 03. 2016

vo štvrtok 31.3.2016 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Vedecký pracovník na KEF (výberové konanie)30. 03. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka na Katedru experimentálnej fyziky nástupom v máji 2016