Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Výpisy uznesení zo zasadnutí AS

Výpisy uznesení - 9. volebné obdobie (2018 - 2022)

Výpisy uznesení - 8. volebné obdobie (2014 - 2018)