Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Výpisy uznesení zo zasadnutí AS

Výpisy uznesení - 9. volebné obdobie (2018 - 2022)

Akademický rok 2018/2019

Akademický rok 2017/2018

Výpis uznesení z ustanovujúceho zasadnutia AS FMFI UK

pre 9. volebné obdobie dňa 11.6.2018

Zobrazuje sa 2 súborov, od 11 do 12 z 12. Prvá strana 1 2

Výpisy uznesení - 8. volebné obdobie (2014 - 2018)