Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

FIRST LEGO League - Bratislavské kolo (9.12.2017)01. 12. 2017

v sobotu 9.12.2017 v čase od 9:00 - 16:00 hod. v vo vestibule F1

Nuleárny seminár - Róbert Breier (6.12.2017)30. 11. 2017

v stredu 6.12.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Dekanské voľno (30.11.2017)30. 11. 2017

vo štvrtok 30.11.2017 od 15:00 hod., pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia

Seminár z algebratickej teórie grafov - Róbert Jajcay...29. 11. 2017

v piatok 1.12.2017 o 13:30 hod. v miestnosti M/XI

UK na EuroBarcelona 2017 pod záštitou FMFI28. 11. 2017

Univerzita Komenského sa v dňoch 16.-19. novembra 2017 úspešne zúčastnila medziuniverzitných majstrovstách sveta v Barcelone.

Seminár z robotiky - Ivana Budinská (6.12.2017)28. 11. 2017

v stredu 6.12.2017 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

Seminár z teórie grafov - Robert Šámal (30.11.2017)28. 11. 2017

vo štvrtok 30.11.2017 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Seminár z teoretickej informatiky - András Varga (1.12.2017)28. 11. 2017

v piatok 1.12.2017 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Bratislavský ekonomický seminár: Katarína Lučivjanská...28. 11. 2017

v pondelok 4.12.2017 o 15:00 hod. v posluchárni C

Vývoj autonómnej mobility na FMFI UK - Branislav Sitár...28. 11. 2017

Seminár pre študentov informatiky sa uskutoční v pondelok 4.12.2017 o 14:00 hod. v posluchárni C