Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Docent na KAI (výberové konanie)28. 04. 2017

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta a funkcie docenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v júni...

Patavedecký seminár (2.5.2017)28. 04. 2017

v utorok 2.5.2017 o 16:00 hod. v posluchárni CH1-2 v budove PriF UK

Nukleárny seminár - Oliver Majerský (3.5.2017)28. 04. 2017

v stredu 3.5.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Thermal Properties of Meteorites as Asteroid Analogs - Br....27. 04. 2017

v stredu 24.5.2017 o 13:10 hod. v posluchárni C

Sekretárka na KTFDF (vnútrofakultné výberové konanie)27. 04. 2017

Dekan FMFI UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. vypisuje vnútrofakultné výberové konanie na obsadenie funkcie „sekretárka“ Katedry teoretickej fyziky a...

Prednáška z robotiky: Educational robotics projects - Lara...26. 04. 2017

v stredu 3.5.2017 o 17:30 hod. v FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

Stanovisko FMFI UK k návrhom novej vysokoškolskej...26. 04. 2017

Stanovisko Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a k...

Seminár z algebraickej teórie grafov - Vesna Kilibarda...26. 04. 2017

v piatok 28.4.2017 o 13:30 hod. v miestnosti M/IX

Seminár z teórie grafov - Michail Klin (27.4.2017)26. 04. 2017

vo štvrtok 27.4.2017 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Seminár z teoretickej informatiky - Rastislav Královič...25. 04. 2017

v piatok 28.4.2017 o 11:00 hod. v miestnosti M/213