Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Pozvánky na zasadnutia AS a orgánov AS

Pozvánky na zasadnutia - 11. volebné obdobie (2023 - 2026)

Zobrazuje sa 6 súborov, od 11 do 16 z 16. Prvá strana 1 2

Pozvánky na zasadnutia - 9. volebné obdobie (2018 - 2022)

Akademický rok 2021/2022

Pozvánka na 29. (mimoriadne) zasadnutie AS FMFI UK

dňa 7.3.2022

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(29. mimoriadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 07.03.2022)

Pozvánka na 28. (mimoriadne) zasadnutie AS FMFI UK

dňa 18.2.2022

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(28. mimoriadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 18.02.2022)

Pozvánka na 27. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 7.2.2022

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(27. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 07.02.2022)

Pozvánka na 26. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 13.12.2021

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(26. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 13.12.2021)

Zobrazuje sa 10 súborov, od 21 do 30 z 156. Prvá strana 1 2 3 4 5 Posledná strana

Pozvánky na zasadnutia - 8. volebné obdobie (2014 - 2018)

Pozvánky na zasadnutia - 7. volebné obdobie (2010 - 2014)

Pozvánka na 6. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 30.5.2011

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(6. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 30.5.2011)

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 2.5.2011

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(5. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 2.5.2011)

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 7.3.2011

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(4. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 7.3.2011)

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 24.1.2011

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(3. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 24.1.2011)

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 25.10.2010

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(1. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 25.10.2010)

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie AS FMFI UK

pre 7. volebné obdobie dňa 17.5.2010

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(ustanovujúce zasadnutie AS FMFI UK dňa 17.5.2010)

Zobrazuje sa 7 súborov, od 17 do 23 z 23. Prvá strana 1 2 3

Pozvánky na zasadnutia - 6. volebné obdobie (2006 - 2010)

Pozvánka na 10. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 26.6.2007

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(10. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 26.6.2007)

Pozvánka na 9. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 21.5.2007

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(9. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 21.5.2007)

Pozvánka na 8. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 19.3.2007

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(8. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 19.3.2007)

prílohy zápisnice

(8. riadne zasadnutie AS FMFI UK - 19.3.2007)

Pozvánka na 7. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 26.2.2007

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(7. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 26.2.2007)

Pozvánka na 6. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 22.1.2007

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(6. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 22.1.2007)

Pozvánka na 5. (mimoriadne) zasadnutie AS FMFI UK

dňa 7.12.2006

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(5. mimoriadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 7.12.2006)

Zobrazuje sa 8 súborov, od 17 do 24 z 28. Prvá strana 1 2 3 4 Posledná strana

Pozvánky na zasadnutia - 5. volebné obdobie (2002 - 2006)

Pozvánka na 11. zasadnutie AS FMFI UK

dňa 15.12.2003

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(11. zasadnutie AS FMFI UK dňa 15.12.2003)

Pozvánka na 10. zasadnutie AS FMFI UK

dňa 20.10.2003

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(10. zasadnutie AS FMFI UK dňa 20.10.2003)

Pozvánka na 9. zasadnutie AS FMFI UK

dňa 22.9.2003

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(9. zasadnutie AS FMFI UK dňa 22.9.2003)

Pozvánka na 8. zasadnutie AS FMFI UK

dňa 23.6.2003

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(8. zasadnutie AS FMFI UK dňa 23.6.2003)

Pozvánka na 7. zasadnutie AS FMFI UK

dňa 19.5.2003

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(7. zasadnutie AS FMFI UK dňa 19.5.2003)

Pozvánka na 6. zasadnutie AS FMFI UK

dňa 17.3.2003

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(6. zasadnutie AS FMFI UK dňa 17.3.2003)

Pozvánka na 5. zasadnutie AS FMFI UK

dňa 27.1.2003

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(5. zasadnutie AS FMFI UK dňa 27.1.2003)

Pozvánka na 4. zasadnutie AS FMFI UK

dňa 25.11.2002

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(4. zasadnutie AS FMFI UK dňa 25.11.2002)

Zobrazuje sa 8 súborov, od 17 do 24 z 28. Prvá strana 1 2 3 4 Posledná strana