Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Pozvánky na zasadnutia AS a orgánov AS

Pozvánky na zasadnutia - 9. volebné obdobie (2018 - 2022)

Akademický rok 2018/2019

Akademický rok 2017/2018

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie AS FMFI UK pre 9. volebné obdobie

dňa 11.6.2018

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(ustanovujúce zasadnutie AS FMFI UK dňa 11.6.2018)

Zobrazuje sa 4 súborov, od 51 do 54 z 54. Prvá strana 4 5 6

Pozvánky na zasadnutia - 8. volebné obdobie (2014 - 2018)

Akademický rok 2013/2014

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie AS FMFI UK pre 8. volebné obdobie

dňa 9.6.2014

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(ustanovujúce zasadnutie AS FMFI UK dňa 9.6.2014)

Zobrazuje sa 2 súborov, od 131 do 132 z 132. Prvá strana 12 13 14

Pozvánky na zasadnutia - 7. volebné obdobie (2010 - 2014)

Pozvánka na 6. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 30.5.2011

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(6. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 30.5.2011)

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 2.5.2011

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(5. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 2.5.2011)

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 7.3.2011

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(4. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 7.3.2011)

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 24.1.2011

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(3. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 24.1.2011)

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 25.10.2010

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(1. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 25.10.2010)

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie AS FMFI UK

pre 7. volebné obdobie dňa 17.5.2010

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(ustanovujúce zasadnutie AS FMFI UK dňa 17.5.2010)

Zobrazuje sa 7 súborov, od 17 do 23 z 23. Prvá strana 1 2 3

Pozvánky na zasadnutia - 6. volebné obdobie (2006 - 2010)

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 27.11.2006

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(4. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 27.11.2006)

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 20.11.2006

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(3. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 20.11.2006)

Pozvánka na 2. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 13.11.2006

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(2. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 13.11.2006)

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 23.10.2006

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(1. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 23.10.2006)

Zobrazuje sa 4 súborov, od 25 do 28 z 28. Prvá strana 2 3 4

Pozvánky na zasadnutia - 5. volebné obdobie (2002 - 2006)

Pozvánka na 3. zasadnutie AS FMFI UK

dňa 11.11.2002

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(3. zasadnutie AS FMFI UK dňa 11.11.2002)

Pozvánka na 1. zasadnutie AS FMFI UK

dňa 9.9.2002

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(1. zasadnutie AS FMFI UK dňa 9.9.2002)

Zobrazuje sa 4 súborov, od 25 do 28 z 28. Prvá strana 2 3 4