Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Pozvánky na zasadnutia AS a orgánov AS

Pozvánky na zasadnutia - 11. volebné obdobie (2023 - 2026)

Zobrazuje sa 6 súborov, od 11 do 16 z 16. Prvá strana 1 2

Pozvánky na zasadnutia - 7. volebné obdobie (2010 - 2014)

Pozvánka na 14. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 11.3.2013

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(14. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 11.03.2013)

Pozvánka na 13. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 3.12.2012

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(13. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 3.12.2012)

Pozvánka na 12. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 19.11.2012

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(12. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 19.11.2012)

Pozvánka na 11. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 15.10.2012

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(11. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 15.10.2012)

Pozvánka na 10. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 28.5.2012

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(10. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 28.05.2012)

Pozvánka na 9. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 2.4.2012

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(9. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 2.4.2012)

Pozvánka na 8. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 5.3.2012

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(8. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 5.3.2012)

Pozvánka na 7. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 24.10.2011

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(7. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 24.10.2011)

Zobrazuje sa 8 súborov, od 9 do 16 z 23. Prvá strana 1 2 3 Posledná strana

Pozvánky na zasadnutia - 6. volebné obdobie (2006 - 2010)

Pozvánka na 20. (mimoriadne) zasadnutie AS FMFI UK

dňa 8.12.2008

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(20. mimoriadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 8.12.2008)

Pozvánka na 19. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 27.10.2008

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(19. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 27.10.2008)

Pozvánka na 18. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 9.6.2008

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(18. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 9.6.2008)

Pozvánka na 17. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 5.5.2008

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(17. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 5.5.2008)

Pozvánka na 16. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 17.3.2008

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(16. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 17.3.2008)

Pozvánka na 15. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 11.2.2008

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(15. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 11.2.2008)

Pozvánka na 14. riadne zasadnutie AS FMFI UK

dňa 26.11.2007

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(14. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 26.11.2007)

Zobrazuje sa 8 súborov, od 9 do 16 z 28. Prvá strana 1 2 3 4 Posledná strana

Pozvánky na zasadnutia - 5. volebné obdobie (2002 - 2006)

Pozvánka na 19. zasadnutie AS FMFI UK

dňa 11.4.2005

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(19. zasadnutie AS FMFI UK dňa 11.4.2005)

Pozvánka na 18. zasadnutie AS FMFI UK

dňa 1.2.2005

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(18. zasadnutie AS FMFI UK dňa 1.2.2005)

Pozvánka na 17. zasadnutie AS FMFI UK

dňa 6.12.2004

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(17. zasadnutie AS FMFI UK dňa 6.12.2004)

Pozvánka na 16. zasadnutie AS FMFI UK

dňa 18.10.2004

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(16. zasadnutie AS FMFI UK dňa 18.10.2004)

Pozvánka na 15. zasadnutie AS FMFI UK

dňa 24.6.2004

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(15. zasadnutie AS FMFI UK dňa 24.6.2004)

Pozvánka na 14. zasadnutie AS FMFI UK

dňa 7.6.2004

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(14. zasadnutie AS FMFI UK dňa 7.6.2004)

Pozvánka na 13. zasadnutie AS FMFI UK

dňa 17.5.2004

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(13. zasadnutie AS FMFI UK dňa 17.5.2004)

Pozvánka na 12. zasadnutie AS FMFI UK

dňa 5.4.2004

Prílohy:

Materiály na rokovanie

(12. zasadnutie AS FMFI UK dňa 5.4.2004)

Zobrazuje sa 8 súborov, od 9 do 16 z 28. Prvá strana 1 2 3 4 Posledná strana