Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Kinetika elektrónových a iónových procesov pre fúznu plazmu...08. 11. 2015

Projekt je zameraný na výskum elektrónových a iónových procesov spojených s atómami, molekulami a klastrami. Výber študovaných molekúl je podmienený ich...

Deň študentstva na UK05. 11. 2015

19. novembra 2015 (štvrtok) o 13.00 hod., Rektorská sieň Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie č. 6, Bratislava

Nukleárny seminár - Tomáš Dado (11.11.2015)05. 11. 2015

v stredu 11.11.2015 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Projekty VEGA - aktualizácie riešiteľských kolektívov pre...05. 11. 2015

Termín podávania aktualizácie: 15.12.2015 do 14:00 hod.

Projekty KEGA - podávanie záverečných správ05. 11. 2015

Termín na podávanie ročných správ pokračujúcich projektov: 13.11.2015 do 14:00 hod. Termín na podávanie záverečných správ končiacich projektov: 15.1.2016 do...

Grantová výzva pre študentov v nepriaznivej životnej...05. 11. 2015

Termín na podávanie projektov: 23.11.2015

Seminár KEF - Michal Stano (5.11.2015)03. 11. 2015

vo štvrtok 5.11.2015 o 13:00 hod. v miestnosti F2/51

Granty UK - podávanie žiadostí03. 11. 2015

Podávanie žiadostí na rok 2016 Termín: 31.12.2015

Inovatívny senzor vodíka02. 11. 2015

doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. - katedra experimentálnej fyziky

Seminár z teórie grafov - Martin Škoviera (5.11.2015)02. 11. 2015

vo štvrtok 5.11.2015 o 9:50 hod. v miestnosti M/213