Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kalendár

Najbližšie udalosti

Správy od 61 do 14 z 14
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-14 Ďalšie > Posledné >>

Archív udalostí

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia (23.6. - 3.7.2020)20. 06. 2020

V dňoch 23.6.-3.7.2020 sa uskutočnia štátne skúšky. Forma priebehu skúšky ako aj spôsob možného pripojenia je definovaný pre každý termín a komisiu samostatne.

ENLIGHT online prednášky30. 06. 2020

1. júl 2020 (streda), od 15.00 do 18.00 hod., Zoom, YouTube

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Jozef Trenčan...16. 06. 2020

v pondelok 29.6.2020 o 10:30 hod. v miestnosti F2/126

Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Peter Demkanin,...08. 06. 2020

v pondelok 29.6.2020 o 13:30 hod. v posluchárni C

Zasadnutie AS FMFI UK (29.6.2020)22. 06. 2020

v pondelok 29.6.2020 o 15:00 hod. v posluchárni A

Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Tibor Macko, PhD....26. 05. 2020

v pondelok 22.6.2020 o 13:00 hod. v posluchárni C

Štátne skúšky magisterského štúdia (9.-19.6.2020)04. 06. 2020

V dňoch 9.-18.6.2020 sa uskutočnia štátne skúšky. Forma priebehu skúšky ako aj spôsob možného pripojenia je definovaný pre každý termín a komisiu samostatne.

Kariéra vo verejnom sektore - webinár (12.6.2020)04. 06. 2020

určený najmä doktorandom a mladým výskumným pracovníkom

Zdravie, demografické zmeny a kvalita života19. 05. 2020

Druhá mimoriadna výzva programu Horizont 2020 spojená s COVID-19