Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Obhajoby dizertačných prác

Najbližšie udalosti

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Martin Hurban (20.6.2019)17. 05. 2019

vo štvrtok 20.6.2019 o 11:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Peter Gergeľ (24.6.2019)28. 05. 2019

v pondelok 24.6.2019 o 13:30 hod. v miestnosti M/213

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Mrek Pleva (25.6.2019)11. 06. 2019

v utorok 25.6.2019 o 13:00 hod. v miestnosti F2/K6

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Marek Tatarko (28.6.2019)17. 05. 2019

v piatok 28.6.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Pavol Matlovič...06. 06. 2019

vo štvrtok 15.8.2019 o 13:00 hod. v posluchárni C

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Tomáš Dado (12.6.2019)28. 05. 2019

v stredu 12.6.2019 o 9:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Mária Koscelanská...02. 05. 2019

v piatok 31.5.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F2/K6

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Katarína Sternmüllerová...10. 04. 2019

v piatok 10.5.2019 o 11:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ľuboš Bičian (6.5.2019)25. 04. 2019

v pondelok 6.5.2019 o 13:30 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Miroslav Macko...20. 11. 2018

v pondelok 17.12.2018 o 14:00 hod. v Salle de seminaries, Université de Bordeaux

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Jaroslav Budiš (1.10.2018)10. 09. 2018

v pondelok 1.10.2018 o 10:00 hod. v miestnosti M/213

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Jakub Kollár (24.9.2018)23. 08. 2018

v pondelok 24.9.2018 o 11:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Dana Šuníková (31.8.2018)23. 07. 2018

v piatok 31.8.2018 o 12:00 hod. v miestnosti I/32

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Eva Klimeková...23. 07. 2018

v piatok 31.8.2018 o 13:30 hod. v miestnosti I/32

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Petra Vnuková (30.8.2018)23. 07. 2018

vo štvrtok 30.8.2018 o 11:00 hod. v miestnosti F2/126

Správy od 1 do 10 z 88