Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Tajomník / tajomníčka fakulty (výberové konanie)29. 04. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta tajomníka/tajomníčky FMFI UK s nástupom v júli 2024.

Doktorandské kolokvium KAI - Adams Zekeri (20.5.2024) 17. 05. 2024

v pondelok 20.5.2024 o 13:10 hod. v miestnosti I/9

Odborný asistent na KJP (výberové konanie)03. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru jazykovej prípravy s nástupom v septembri...

Docenti na KJFB (výberové konanie)03. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest funkčných docentov na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v...

Odborný asistent na KTVŠ (výberové konanie)03. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru telesnej výchovy a športu s nástupom v...

Odborní asistenti na KAFZM (výberové konanie)03. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s...

Seminár Katedry teoretickej fyziky - Amihay Hanany...14. 05. 2024

v piatok 17.5.2024 o 9:50 hod. v miestnosti F1/108

Seminár z algebraickej teórie grafov - Nina Hronkovičová...16. 05. 2024

v piatok 17.5.2024 o 13:00 hod. v posluchárni M IX aj online

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...13. 05. 2024

vo štvrtok 16.5.2024 o 14:00 hod. v v miestnosti F1 108

Seminár z teórie grafov - Matúš Matok (16.5.2024)13. 05. 2024

vo štvrtok 16.4.2024 o 9:50 hod. v posluchárni C