Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Prednášky a semináre

Najbližšie udalosti

žiadne správy.

Archív udalostí

Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (Ismar...07. 01. 2019

v pondelok 14.1.2019 o 10:30 hod. v miestnosti M/116

Seminár z algebratickej teórie grafov - Ajda Zavrtanik...12. 12. 2018

v piatok 14.12.2018 o 13:30 hod. v miestnosti M/XI

Seminár z teoretickej informatiky - Askar Gafurov...13. 12. 2018

v piatok 14.12.2018 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z matematickej štatistiky - Luc Pronzato, Werner...29. 11. 2018

v pondelok 10.12.2018 o 9:50 hod. v posluchárni C

Seminár z teoretickej informatiky - Robert Lukoťka...04. 12. 2018

v piatok 7.12.2018 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z algebratickej teórie grafov - Mária Nedelová...06. 12. 2018

v piatok 7.12.2018 o 13:30 hod. v miestnosti M/XI

Seminár KAFZM - Pavol Matlovič (5.12.2018)03. 12. 2018

v stredu 5.12.2018 o 14:50 hod. v posluchárni C

Astronomická žatva - Jiří Grygar (30.11.2018)19. 11. 2018

FMFI UK Vás pozýva na astronomickú prednášku prof. Grygara, ktorá sa uskutoční v piatok 30.11.2018 v priestoroch FMFI UK (poslucháreň F1).

Seminár z teoretickej informatiky - Martin Nehéz...26. 11. 2018

v piatok 30.11.2018 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z algebratickej teórie grafov - Martin Mačaj...28. 11. 2018

v piatok 30.11.2018 o 13:30 hod. v miestnosti M/XI

Správy od 1 do 10 z 517