Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kalendár

Najbližšie udalosti

Správy od 21 do 12 z 12
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-12 Ďalšie > Posledné >>

Archív udalostí

Rektorské voľno (22.3.2024)22. 02. 2024

v piatok 22.3.2024

Seminár z teórie grafov - István Porupsánszki (21.3.2024)19. 03. 2024

vo štvrtok 21.3.2024 o 9:50 hod. v posluchárni C

Doktorandské kolokvium KAI - Filip Kerák (18.3.2024) 12. 03. 2024

v pondelok 18.3.2024 o 13:10 hod. v miestnosti I/9

Odborní asistenti na KEF (výberové konanie)29. 02. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v júni...

Seminár z teoretickej informatiky - Jorik Jooken (15.3.2024)11. 03. 2024

v piatok 15.3.2024 o 11:00 hod. v miestnosti F 108

Výzva na podávanie žiadostí o jednorazové mimoriadne...29. 02. 2024

termín: do 15. 3. 2024; deadline: March 15, 2024

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...11. 03. 2024

vo štvrtok 14.3.2024 o 14:00 hod. v v miestnosti M/223

Seminár z teórie grafov - Jorik Jooken (14.3.2024)11. 03. 2024

vo štvrtok 14.3.2024 o 9:50 hod. v posluchárni C

Seminár z fyziky plazmy - Jaroslav Jánský (13.3.2024)11. 03. 2024

v stredu 13.3.2024 o 13:10 hod. v miestnosti F2/51

Zasadnutie AS FMFI UK (11.3.2024)05. 03. 2024

v pondelok 11.3.2024 o 14:00 hod. v posluchárni C