Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Seminár Katedry algebry a geometrie - George Lusztig...26. 03. 2024

v piatok 24.5.2024 o 11:00 hod. v posluchárni C

Odborný asistent na KTF (výberové konanie)09. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborného asistenta na Katedru teoretickej fyziky s nástupom v septembri...

Docent na KTF (výberové konanie)09. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta funkčného docenta na Katedru teoretickej fyziky s nástupom v januári 2025

Seminár z algebraickej teórie grafov - Clement Legrand...22. 05. 2024

v piatok 24.5.2024 o 13:00 hod. v posluchárni M IX aj online

Matfyzácky Majáles 202406. 05. 2024

v piatok 24.5.2024 o 15:00 hod. na parkovisku pavilónu matematiky

Odborní asistenti na KAMŠ (výberové konanie)06. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborných asistentov na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky s...

Lektor na KAMŠ (výberové konanie)06. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta lektora na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky s nástupom v...

Odborní asistenti na KAG (výberové konanie)06. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru algebry a geometrie s nástupom v...

Nukleárny seminár - Jakub Kaizer (22.5.2024)16. 05. 2024

v stredu 22.5.2024 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Seminár Katedry teoretickej fyziky - Dragan Prekrat...16. 05. 2024

v stredu 22.5.2024 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125