Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Alžbeta Brandýsová...22. 05. 2024

v stredu 12. 6. 2024 o 10:00 hod. v miestnosti F1/364

Výstava: "70 rokov CERN - Inšpirácia pre budúcnosť" v...07. 05. 2024

Výstava určená stredným školám a verejnosti sa koná 10. a 11. 6. 2024 vo V-klube pri príležitosti 70. výročia Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN.

Zasadnutie Akreditačnej rady FMFI UK (10.6.2024)16. 05. 2024

v pondelok 10.6.2024 o 16:00 hybridnou formou

Zasadnutie Akademického senátu FMFI UK (10.6.2024)04. 06. 2024

v pondelok 10.6.2024 o 13:00 v posluchárni C

Pozície pre postdoktorandov na FMFI UK07. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky ponúka pozície post-doktorandov pre absolventov PhD štúdia z celého sveta.

Deň otvorených dverí už v stredu 5.6.2024 od 9:0003. 06. 2024

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 5.6.2024 od 9:00 hod. v priestoroch fakulty.

Seminár z tuhých látok - Marián Janík (3.6.2024)27. 05. 2024

v pondelok 3.6.2024 o 14:00 v posluchárni F1 109

Docenti na KDMFI (výberové konanie)10. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest funkčných docentov na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky...

Minikonferencia o vzdelávaní učiteľov informatiky a...29. 05. 2024

v piatok 31.5.2024 od 9:00 v posluchárni C

Prednáška v Prírodovednom múzeu SNM (30.5.2024)23. 05. 2024

vo štvrtok 30.5.2024 o 17:30 hod. v objavovni Prírodovedného múzea SNM