Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kalendár

Najbližšie udalosti

Správy od 41 do 12 z 12
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-12 Ďalšie > Posledné >>

Archív udalostí

Prednáška z robotiky: Jak učit robota složitým akcím -...04. 02. 2024

v utorok 6.2.2024 o 17:30 hod. vo Vedeckom parku UK

Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Zuzana...18. 01. 2024

v pondelok 5.2.2024 o 13:00 hod. v posluchárni C

Odborný asistent na KJFB (výberové konanie)16. 01. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom vo...

Nukleárny seminár - Stanislav Tokár (31.1.2024)26. 01. 2024

v stredu 31.1.2024 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Seminár Katedry teoretickej fyziky - Peter Schupp...11. 01. 2024

v utorok 30.1.2024 o 14:00 hod. v posluchárni C

Zasadnutie Akreditačnej rady FMFI UK (29.1.2024)22. 01. 2024

v pondelok 29.1.2024 o 16:00 hybridnou formou

Obhajoba dizertačnej práce - Cyril Izuchukwu Udeani...11. 01. 2024

v piatok 26.1.2024 o 13:00 hod. v miestnosti F1/108

Projekty VEGA - podávanie finančných a záverečných správ09. 10. 2023

Aktualizácie riešiteľských kolektívov: 15.12.2023, finančné a záverečné správy: 26.1.2024

Projekty KEGA - podávanie ročných a záverečných správ 09. 10. 2023

Ročné správy: do 10.11.2023, záverečné správy: do 26.1.2024

APVV Slovensko - Bulharsko 202310. 10. 2023

Bilatelárna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Bulharskej...