Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Enhacement of Research Excellence in Mathematics Teacher Knowledge (MaTeK)

Všeobecným cieľom projektu MaTeK je posilnenie výskumných kapacít a rozvoj excelentnosti Oddelenia didaktiky matematiky (ODM) na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Slovensko (UK BA), so zameraním na zlepšenie znalostí učiteľa matematiky.


16. 09. 2021 13.47 hod.
Od: Mária Slavíčková

Hlavná riešiteľská organizácia: Univerzita Komenského v Bratislave
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.
Spoluriešiteľské organizácie: Karlova univerzita, Praha, Česká Republika (prof. Naďa Vondrová, prof. Jarmila Novotná); Univerzita v Palerme, Taliansko (prof. Benedetto di Paola, prof. Cladio Fazio); NTNU, Trondheim, Nórsko (assoc. prof. Iveta Kohanová, prof. Birgit Pepin); Univerzita v Ankare (METU), Turecko (prof. Erdinç Çakıroğlu, assoc prof. Didem Akyüz)
Financovanie projektu: Horizon 2020 (H2020-WIDESPREAD-2018-2020; topic: WIDESPREAD-05-2020; type of action: CSA)
Číslo grantovej zmluvy: 951822
Obdobie riešenia projektu: 2021-2023

Stránka projektu: https://www.projectmatek.eu/

Projekt patrí medzi projekty zamerané na budovanie výskumnej infraštruktúry a medziuniverzitnej siete. Všeobecným cieľom projektu MaTeK je posilnenie výskumných kapacít a rozvoj excelentnosti Oddelenia didaktiky matematiky (ODM) na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Slovensko (UK BA), so zameraním na zlepšenie znalostí učiteľa matematiky. Pre výskumníkov je nevyhnutné porozumieť, na aké matematické kompetencie a vedomosti budúci učitelia matematiky potrebujú, aby (po skončení štúdia, keď pôjdu do praxe) pomohli svojim žiakom vytvoriť si kvalitné a hlboké vedomosti z matematiky. Jednou z možných ciest je pracovať s budúcimi učiteľmi matematiky v ich univerzitnej príprave tak, aby sa posilnila ich schopnosť prípravy vyučovacích hodín v širšom kontexte (t.j. nielen príprava na najbližšiu vyučovaciu hodinu, ale vidieť ako jednotlivé témy súvisia, k čomu budú konkrétne vedomosti potrebné a pod.)

Špecifickým cieľom projektu je poskytnúť ODM možnosť spolupracovať s partnermi, učiť sa od nich, vymieňať si navzájom dobré, osvedčené postupy a praktiky týkajúce sa vyučovania matematiky a prípravy budúcich učiteľov matematiky so zameraním na argumentáciu a dokazovanie. Ako ukazujú viaceré svetové výskumy, budúci učitelia matematiky nie sú dostatočne pripravení podporovať argumentáciu a tvorenie dôkazov (na príslušnej kognitívnej úrovni žiakov) pred nástupom do praxe.

Na naplnenie cieľov projektu plánujeme organizovať viaceré podujatia, vrátane organizácie krátkodobých výmenných pobytov výskumníkov, ďalej workshopov, seminárov, letných škôl pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov a v neposlednom rade propagačno-informačné aktivity pre širšiu verejnosť.

Videá:  


Publikácie na stiahnutie: 

Argumentácia v matematike - Zbierka úloh pre 5. a 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ