Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Z riešených projektov

Fyzikálne vlastnosti a dynamika meteoroidov (projekt APVV)12. 02. 2018

Cieľom projektu je študovať fyzikálne charakteristiky rojovej aj sporadickej populácie meteoroidov na základe systematického monitorovania meteorickej aktivity...

Vylepšovanie kognície a motorickej rehabilitácie s využitím...22. 11. 2017

Cieľom projektu je porozumieť účinkom zmiešanej reality na kogníciu človeka. Tieto účinky budeme skúmať behaviorálne i fyziologicky, a to v prípade zdravých...

Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského...22. 06. 2016

Hlavným cieľom projektu je rozvíjať interdisciplinárny magisterský študijný program Kognitívna veda v spolupráci s Radou konzorcia stredoeurópskych univerzít...

Od senzomotoriky k vyššej kognícii: Výpočtové modelovanie...22. 06. 2016

Cieľom tohto projektu v oblasti kognitívnej robotiky je modelovanie vývinu inšpirované empirickými poznatkami o procesoch prebiehajúcich v raných štádiách...

Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou...22. 06. 2016

Cieľom projektu je hľadať potenciálne súvislosti medzi kvalitou spánku a kognitívnym správaním počas dňa v prípade pacientov po cievnej mozgovej príhode....

Rozhranie mozog–počítač s adaptívnym robotickým ramenom na...22. 06. 2016

Cieľom projektu je zostrojiť robotický asistenčný systém riadený pomocou rozhrania mozog–počítač (BCI-RAS), ktorý bude slúžiť na obnovenie a rehabilitáciu...

Rozvoj kompetencií nevidiacich žiakov ZŠ potrebných pre...13. 05. 2016

Projekt je zameraný na tvorbu výučbových materiálov z informatiky pre nevidiacich žiakov základných škôl. Tieto materiály budú uložené na portále. Portál bude...

Model populácie meteoroidov v blízkom okolí Zeme (projekt...12. 05. 2016

Projekt je zameraný na vytvorenie nového modelu prítoku meteoroidných častíc do atmosféry Zeme na základe systematického monitorovania meteorickej aktivity zo...

Populácia meteoroidov, ich pôvod, vývoj a interakcia so...12. 05. 2016

Projekt je zameraný na systematické monitorovanie aktivity meteorickej populácie vlastnými celooblohovými televíznymi kamerami a rádiovou technikou so zámerom...

Vývoj podporného optického senzora pre výskum HAMR objektov...05. 05. 2016

Cieľom projektu je vybudovanie hardverových a softvérových nástrojov pre semi-automatický optický senzor (teleskop) na pozorovanie objektov kozmického smetia,...