Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vysoko-citlivá detekcia rastlinných hormónov s využitím iónovej pohyblivostnej spektrometrie

Cieľom projektu je aplikácia iónovej pohyblivostnej spektrometrie pre rýchlu a vysoko-citlivú detekciu hormónov produkovaných rastlinami


30. 08. 2021 13.44 hod.
Od: Veronika Medvecká

Koordinátor projektu: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.
Riešiteľ projektu: Dr. Vahideh Ilbeigi
Financovanie projektu: Horizon 2020, Call: H2020-MSCA-IF-2020, Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships
Obdobie riešenia projektu: 1.7.2021 - 30.6. 2023

Rastlinné hormóny sú signálne molekuly produkované rastlinami v extrémne malých množstvách. Sú zodpovedné za kontrolu fyziologických procesov ako je napr. embryogenéza, regulácia veľkosti orgánov, ochrana a obrana proti patogénom, reprodukčné procesy, či iné. Projekt PlantIMS: Fast and sensitive detection of plant hormones by Ion Mobility Spectrometry je zameraný na aplikáciu iónovej pohyblivostnej spektrometrie a vývoj metodiky a optimalizáciu podmienok v oblasti vysoko-citlivej detekcie rastlinných hormónov v reálnom čase.