Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Novinky

Na oblohe je stále čo objavovať09. 11. 2022

7.11.2022. JOJ 24. Navštívte s reláciou Spektrum 24 observatórium Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Modre a ukážeme vám, čo všetko sa dá vidieť na...

Nový twinningový EÚ projekt na Matfyze04. 11. 2022

V októbri 2022 odštartoval trojročný Horizon Europe projekt TERAIS, ktorého koordinátorom je UK (Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK)

Zlatá medaila UK pre prof. Nigela Masona27. 10. 2022

V pondelok 24.10.2022 rektor UK prof. Marek Števček udelil Zlatú medailu UK profesorovi Nigelovi Masonovi za zásluhy v oblasti výskumu interakcií elektrónov s...

Odborní asistenti (výberové konania)26. 10. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru aplikovanej informatiky, na Katedru...

Odborný asistent na KMANM (výberové konanie)26. 10. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru matematickej analýzy a numerickej...

Odborní asistenti na KAG (výberové konanie)26. 10. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru algebry a geometrie s nástupom v januári...

Odborný asistent na KAI (výberové konanie)26. 10. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Stanovisko AS FMFI UK 25. 10. 2022

Stanovisko Akademického senátu FMFI UK k vyhláseniam Slovenskej rektorskej konferencie prijatých na 106. zasadnutí dňa 13.9.2022 a na 107. zasadnutí dňa...

Fyzik a popularizátor vedy Samuel Kováčik o tom, prečo nie...24. 10. 2022

23.10.2022, www.hnonline.sk. Fyzik Samuel Kováčik z FMFI UK v rozhovore hovorí aj o tom, prečo je taký motivovaný popularizovať vedu, alebo či má vo svojom...

Veľtrhy vzdelávania 23. 10. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky sa pravidelne zúčastňuje veľtrhov vzdelávania tak na Slovensku ako aj v Čechách. V najbližších dňoch nás môžete nájsť...