Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Novinky

Celouniverzitný DOD 202221. 10. 2022

v piatok 11.11.2022 od 8:30 v Aule UK aj s účasťou FMFI UK

Inovačné vzdelávanie 20. 10. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave ponúka učiteľom matematiky a fyziky na základných a stredných školách inovačné...

Informatický (dvoj)deň 202218. 10. 2022

sa pod záštitou FMFI UK uskutočnil online v dňoch 10-11.10.2022

Šoltésove dni 202205. 10. 2022

Konferencia pre učiteľov fyziky sa uskutoční v dňoch 26. a 27.10.2022 v priestoroch FMFI UK, Vedeckého parku UK a zážitkového centra vedy Aurélium

Úspešný Astroworkshop 202205. 10. 2022

sa uskutočnil v dňoch 23. - 25.9.2022 na AGO v Modre

Fyzik Tekel: Svet je skutočne absurdný. Dôsledky kvantovej...05. 10. 2022

4.10.2022, tech.sme.sk. Rozhovor s Jurajom Tekelom z Fakulty matematiky, fyziky a informatiku UK v Bratislave o Nobelovej cene za fyziku.

Vedecký pracovník na KJFB (výberové konanie)29. 09. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vedeckého pracovníka na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v...

Hana Mizerová získala ocenenie pre ženy vo vede29. 09. 2022

Hana Šmitala Mizerová z Univerzity Komenského v Bratislave získala ocenenie L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede v kategórii formálne vedy.

Na odpad vo vesmíre neexistujú zákony. Sledujeme ho aj zo...28. 09. 2022

27.9.2022, tech.sme.sk. Zem obiehajú milióny kusov vesmírnych odpadov, ktoré by mohli spôsobiť katastrofické zrážky. Dráhy najväčších z nich sledujú aj...

Samuel Kováčik: Ako ľudia si volíme smer našej budúcnosti....27. 09. 2022

26.9.2022, www.aktuality.sk. Rozhovor o obnoviteľných zdrojoch energie aj o tom, ako môžeme podporiť ich rozvoj.