Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Novinky

Dodatočné prihlášky na bakalárske štúdium 07. 07. 2022

Možnosť podávania dodatočných prihlášok na vybrané študijné programy bakalárskeho štúdia na ak. rok 2022/2023 pre študentov, ktorí spĺňajú kritéria na...

Uvedenie Základov do života 07. 07. 2022

v piatok 8.7.2022 o 10:30 hod. v zasadačke dekana

Fyzik Tokár: Higgsov bozón je „božskou“ časticou, bez neho...06. 07. 2022

1.7.2022, www.dennikn.sk. Štvrtého júla uplynie 10 rokov od ohlásenia objavu Higgsovho bozónu. Denník N sa rozprával s fyzikom Stanislavom Tokárom z FMFI UK...

Odborní asistenti na KAFZM (výberové konanie)01. 07. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s...

Dva dni s didaktikou matematiky 202229. 06. 2022

V dňoch 8. a 9. septembra 2022 organizuje Oddelenie didaktiky matematiky na FMFI UK už siedmy ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky, ktorá je...

Astroworkshop 202224. 06. 2022

Oddelenie astronómie a astrofyziky na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v...

Opustil nás docent Mesároš20. 06. 2022

So zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustil docent Vladimír Mesároš, dlhoročný pracovník Katedry experimentálnej fyziky.

Meteorický roj Tau Herkulíd 13. 06. 2022

Letecká a pozemná expedícia za pozorovaním výnimočného meteorického roja Tau Herkulíd systémami AMOS

The postdoctoral fellow in graph theory07. 06. 2022

Temporary position with 1-year contract (with possible prolongation for another year), non-academic.

Doplňujúce pedagogické štúdium a Rozširujúce štúdium 03. 06. 2022

FMFI UK ponúka v externej forme rozširujúce štúdium pre aprobačné predmety matematika, fyzika alebo informatika v trvaní 5 semestrov a doplňujúce pedagogcké...