Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Ukončené projekty financované v rámci OPVaI a OPII

Výskum superiónových vodičov s argyroditovou štruktúrou

Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného projektu Integrovaná infraštruktúra.

Kód projektu: 313011X030

Názov a sídlo prijímateľa: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Obdobie realizácie projektu: 01/2016-12/2019

Miesto realizácie projektu: Detašované pracovisko Turany, Žilinský kraj; FMFI UK, Mlynská dolina, Bratislava-Karlova Ves, Bratislavský kraj

Výška poskytnutého NFP: 1 624 753,87€ 

Hlavný cieľ projektu:  Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Stručný opis projektu: Aktivity nezávislého výskumu tohto projektu sú zamerané na výskum v oblasti superiónových vodičov s argyroditovou štruktúrou. Ide o materiálové štruktúry schopné fungovať ako tuhé elektrolyty majúce potenciálne široké použitie ako batérie s tuhým elektrolytom, palivové články, elektrochemické senzory a iné SSI (z angl. Solid State Ionics) súčiastky. Okrem toho však majú tieto materiály možnosť širokého uplatnenia v superkondenzátoroch novej generácie. V porovnaní s tradičnými kondenzátormi sú charakteristické malými rozmermi, vysokou kapacitou a teplotnou stabilitou a je možné využiť pri tvorbe autonómneho nano- alebo mikrosystému ako aj výkonných zdrojov energie.

„Tieto publikácie vznikli vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Výskum superiónových vodičov s argyroditovou štruktúrou kód ITMS: 313011X030, spolufinancovaný zo zdrojov Európského fondu regionálneho rozvoja“

Publikácie

2019

Ellipsometric studies of (Cu6PS5I)(1-x)(Cu7PS6)(x) and (Cu6PS5Br)(1-x)(Cu7PS6)(x) mixed crystals, Studenyak, I. P., Luchynets, M. M., Pop, M. M., Studenyak, V., I, Pogodin, A., I; Kokhan, O. P.; Grancic, B.; Kus, P., SEMICONDUCTOR PHYSICS QUANTUM ELECTRONICS & OPTOELECTRONICS, Volume 22, Issue 3, Page 347-352, Published 2019 podiel projektu 313011X030  na tejto karentovej publikáciach je vo výške: 1. Výpočet bol vykonaný na základe podielu pridelených finančných prostriedkov jednotlivých grantov uvedených v poďakovaní projektu.

Pomer iných grantov uvedených v poďakovaní je: 0

2018

Interrelations between structural and optical properties of (Cu1-xAgx)(7)GeS5I mixed crystals, Studenyak, I. P., Izai, V. Yu; Studenyak, V., I; Pogodin, A., I; Filep, M. Y.; Kokhan, O. P.; Grancic, B.; Kus, P., UKRAINIAN JOURNAL OF PHYSICAL OPTICS, Volume 19, Issue 4, Page 237-243, Published 2018 podiel projektu 313011X030  na tejto karentovej publikáciach je vo výške: 0,22Výpočet bol vykonaný na základe podielu pridelených finančných prostriedkov jednotlivých grantov uvedených v poďakovaní projektu.

Pomer iných grantov uvedených v poďakovaní je: 0,78 (26240220027: 0,78)

Optical studies of nanocrystalline and amorphous TiO2 thin films deposited by HiTUS technique(Conference Paper), Studenyak, Nahusko, Izai, Kranjec, Kúš, P., Mikula, M., Mussabekov, K., Kociubiński, A., PROC SPIE 10 Volume 10808, 2018, Article number 108084, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018; Code 140492 podiel projektu 313011X030  na tejto karentovej publikáciach je vo výške: 1Výpočet bol vykonaný na základe podielu pridelených finančných prostriedkov jednotlivých grantov uvedených v poďakovaní projektu.

Pomer iných grantov uvedených v poďakovaní je: 0

Electrical and dielectrical properties of composites based on (Ag1–xCux)7GeS5I mixed crystals: V.Yu. Izai, V.I. Studenyak, A.I. Pogodin, I.P. Studenyak, M. Rajnák, J. Kurimsky, M. Ti mko, P. Kopcanský; ISSN 1560-8034, 1605-6582 (On-line), SPQEO, 2018. V. 21, N 4. P. 387-391. podiel projektu 313011X030  na tejto karentovej publikáciach je vo výške: 0,99Výpočet bol vykonaný na základe podielu pridelených finančných prostriedkov jednotlivých grantov uvedených v poďakovaní projektu.

Pomer iných grantov uvedených v poďakovaní je: 0,01 (VEGA 2/0141/16:0,01;  bez podielu je EuroNanoMed-III MAGBBRIS:0)

 

2017

Influence of e-beam irradiation on optical properties of Cu3PS5I-based superionic thin films, Izai, V.Yu, Bendak, A.V., Haysak I.I. (...) Studenyak, I.P., Kus, P.; Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2017, 2017-January, 01PCSI22, 2017 podiel projektu 313011X030  na tejto karentovej publikáciach je vo výške: 1Výpočet bol vykonaný na základe podielu pridelených finančných prostriedkov jednotlivých grantov uvedených v poďakovaní projektu.

Pomer iných grantov uvedených v poďakovaní je: 0

Optical and electrical properties of Cu 6 PS 5 I-based thin films versus copper content variation,  Studenyak, I.P., Izai, V.Y., Bendak, A.V., (...), Kúš, P., Zahn, D.R.T., Ukrainian Journal of Physical Optics , 18(4), pp. 232-238, 2017 podiel projektu 313011X030  na tejto karentovej publikáciach je vo výške: 1Výpočet bol vykonaný na základe podielu pridelených finančných prostriedkov jednotlivých grantov uvedených v poďakovaní projektu.

Pomer iných grantov uvedených v poďakovaní je: 0

Structural disordering studies of Cu6PS5I-based thin films deposited by magnetron sputtering Studenyak, Ihor; Rybak, Stefan; Bendak, Andrii; Izai, Vitalii; Guranich, Pavlo; Kus, Peter; Mikula, Marian, EPJ WEB OF CONFERENCES, Volume 133, Published 2017 podiel projektu 313011X030  na tejto karentovej publikáciach je vo výške: 0,16Výpočet bol vykonaný na základe podielu pridelených finančných prostriedkov jednotlivých grantov uvedených v poďakovaní projektu.

Pomer iných grantov uvedených v poďakovaní je: 0,84 (26240220027:0,58; 26210120010:0,23; APVV-14-0173:0,03)

Structural and optical studies of Cu6PSe5I-based thin film deposited by magnetron sputtering, Studenyak, I. P.; Kutsyk, M. M.; Bendak, A., V; Izai, V. Yu; Bilanchuk, V. V.; Kus, P.; Mikula, M., SEMICONDUCTOR PHYSICS QUANTUM ELECTRONICS & OPTOELECTRONICS, Volume 20, Issue 1, Page 64-68, Published 2017 podiel projektu 313011X030  na tejto karentovej publikáciach je vo výške: 0,99Výpočet bol vykonaný na základe podielu pridelených finančných prostriedkov jednotlivých grantov uvedených v poďakovaní projektu.

Pomer iných grantov uvedených v poďakovaní je: 0,01 (51602011:0,01)

Influence of X-ray irradiation on the optical absorption edge and refractive index dispersion in Cu6PS5I-based thin films deposited using magnetron sputtering, Studenyak, I. P., ; Kutsyk, M. M.,; Bendak, A., V; Izai, V. Yu; Kus, P.; Mikula, M., SEMICONDUCTOR PHYSICS QUANTUM ELECTRONICS & OPTOELECTRONICS, Volume 20, Issue 2, Page 246-249, Published 2017 podiel projektu 313011X030  na tejto karentovej publikáciach je vo výške: 0,99Výpočet bol vykonaný na základe podielu pridelených finančných prostriedkov jednotlivých grantov uvedených v poďakovaní projektu.

Pomer iných grantov uvedených v poďakovaní je: 0,01 (51602011:0,01)

 

2016

Structural, electrical and optical investigations of Cu6PS5Br-based thin film deposited by HiTUS technique, Studenyak, I. P.; Kutsyk, M. M.; Studenyak, V., I; Bendak, A., V; Izai, V. Yu; Kus, P.; Mikula, M.,SEMICONDUCTOR PHYSICS QUANTUM ELECTRONICS & OPTOELECTRONICS, Volume 19, Issue 3, Page 307-310, Published 2016 podiel projektu 313011X030  na tejto karentovej publikáciach je vo výške: 0,99Výpočet bol vykonaný na základe podielu pridelených finančných prostriedkov jednotlivých grantov uvedených v poďakovaní projektu.

Pomer iných grantov uvedených v poďakovaní je: 0,01 (51602011:0,01)