Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Ukončené projekty financované OPVaV

Výskumno-vývojové centrum plazmových technológií

Žiadateľ: Ing. Ivan Morgoš, Staton s.r.o.                           

Partner: Prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., FMFI UK Bratislava

Číslo výzvy: OPVaV-2009/2.2/07-SORO

ITMS: 26220220166

 

 

Modernizácia vedecko-realizačného pracoviska

Žiadateľ: PaedDr. Martina Sandanusová, PhD., FMFI UK Bratislava

Číslo výzvy: OPVaV-2011/1.1/01-SORO

ITMS: 26210120010

 

 

Comeniana - metódy a prostriedky digitalizácie a prezentácie 3D objektov kultúrneho dedictva

Žiadateľ: Doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc., FMFI UK Bratislava

Číslo výzvy: OPVaV-2011/4.2/07-SORO

ITMS: 26240220077

 

 

Príprava štúdia matematiky a informatiky na FMFI UK v anglickom jazyku

Žiadateľ: Doc. RNDr. Pardubská, CSc., FMFI UK Bratislava

Číslo výzvy: OPV-2012/4.2/04-SORO

ITMS: 26140230008

 

Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti energetického využitia slnečnej energie

Žiadateľ: Prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., FMFI UK Bratislava

Partner: Zuzana Furmanczuk, Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje                                                               energie, Bratislava

Číslo výzvy: OPVaV-2009/4.2/02-SORO

ITMS: 26240220027

 

 

Multidimensional Urban Visions (MUVIS)

Žiadateľ: Mgr. Matej Novotný, FMFI UK Bratislava

Číslo výzvy: OPVaV-2008/4.2/01-SORO

ITMS: 26240220009

 

 

Fotovoltické články tretej generácie

Žiadateľ: Prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., FMFI UK Bratislava

Číslo výzvy: OPVaV-2008/4.2/01-SORO

ITMS: 26240220002

 

 

Viacúčelové experimentálne plazmové zariadenie

Žiadateľ: Prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., FMFI UK Bratislava

Číslo výzvy: OPVaV-2008/2.2/01-SORO

ITMS: 26220220004