Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Plán obnovy - realizované projekty

Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) – UK

Kód projektu: 09I03-03-V02-00036

Názov investície: 3: Excelentná veda

Názov komponentu: 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Názov individuálneho projektu: Honeycomb discharge for diesel exhaust cleaning

Meno a priezvisko PhD. študenta/študentky: Gokul Selvaraj

Názov individuálneho projektu: Automata and Algorithmic problems in Algebra

Meno a priezvisko PhD. študenta/študentky: Pavol Kollár

Názov individuálneho projektu: Geometric methods of mixing optimization

Meno a priezvisko PhD. študenta/študentky: Besmillah Danish

Názov individuálneho projektu: Monitoring of processes initiated by the atmospheric discharges using the methods of IMS and IMS/MS spektrometry

Meno a priezvisko PhD. študenta/študentky: Priyanka Kumari

Podpora prípravy projektov v programe Horizont Európa - 3. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Kód projektu: 09I01-03-V02-00081

Názov investície: 1. Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT – European Institute of Innovation and Technology)

Názov komponentu: 9. Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Projektový zámer č. 1

Názov projektového zámeru: Space Science Research Infrastructure

Akronym projektového zámeru: SpaceSci-RI

Kód výzvy, v ktorej bol projektový zámer podaný: HORIZON-INFRA-2023-SERV-01

Rola žiadateľa v projektovom zámere: Partner

Kontaktná osoba : Prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

Projektový zámer č. 2

Názov projektového zámeru: In-situ simultaneous trace detection of transient active species in harsh conditions

Akronym projektového zámeru: radicalCEAS

Kód výzvy, v ktorej bol projektový zámer podaný: HORIZON-MSCA-2022-PF-01

Rola žiadateľa v projektovom zámere: Koordinátor

Kontaktná osoba: doc. RNDr. Peter Čermák, PhD.

Projektový zámer č. 3

Názov projektového zámeru: Dived learning for the development of critical thinking to improve and promote scientific literacy at all levels

Akronym projektového zámeru: DIVED LEARNING

Kód výzvy, v ktorej bol projektový zámer podaný: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01

Rola žiadateľa v projektovom zámere: Partner

Kontaktná osoba: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Projektový zámer č. 4

Názov projektového zámeru: Central European Excellence Hub for Trustworthy, Reliable and Accountable Human-Centric AI in Digitised Societies

Akronym projektového zámeru: ChAlnge

Kód výzvy, v ktorej bol projektový zámer podaný: HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04

Rola žiadateľa v projektovom zámere: Partner

Žiadateľ: prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.

Projektový zámer č. 5

Názov projektového zámeru: TRAnsparent InterpretabLe robots

Akronym projektového zámeru: TRAIL 

Kód výzvy, v ktorej bol projektový zámer podaný: HORIZON-MSCA-2021-DN-01

Rola žiadateľa v projektovom zámere: Partner

Kontaktná osoba: prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.

Projektový zámer č. 6

Názov projektového zámeru: A step towards new Plasma processing Technology for Medical purposes

Akronym projektového zámeru: PlaTechMedi

Kód výzvy, v ktorej bol projektový zámer podaný: HORIZON-MSCA-2021-PF-01

Rola žiadateľa v projektovom zámere: Koordinátor

Kontaktná osoba: Prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc.

Projektový zámer č. 7

Názov projektového zámeru: Cold Plasmas and Droplets

Akronym projektového zámeru: CODES

Kód výzvy, v ktorej bol projektový zámer podaný: HORIZON-MSCA-2021-DN-01

Rola žiadateľa v projektovom zámere: Partner

Kontaktná osoba: Prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc.

Projektový zámer č. 8

Názov projektového zámeru: Innovative Plasma Science and technology for Sustainable agrifood SystemS

Akronym projektového zámeru: iPlasma4S

Kód výzvy, v ktorej bol projektový zámer podaný: HORIZON-MSCA-2022-DN-01

Rola žiadateľa v projektovom zámere: Partner

Kontaktná osoba: Prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc.

Projektový zámer č. 9

Názov projektového zámeru: COllision Physics and Chemistry and its Application - Doctoral Network

Akronym projektového zámeru: COPCA-DN 

Kód výzvy, v ktorej bol projektový zámer podaný: HORIZON-MSCA-2022-DN-01

Rola žiadateľa v projektovom zámere: Koordinátor

Kontaktná osoba : Prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

 Projektový zámer č. 10

Názov projektového zámeru: Advanced Computational Methods for Financial Markets

Akronym projektového zámeru: CONFIRM

Kód výzvy, v ktorej bol projektový zámer podaný: HORIZON-MSCA-2021-DN-01

Rola žiadateľa v projektovom zámere: Partner

Kontaktná osoba : Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.

 Projektový zámer č. 11:

Názov projektového zámeru: Advanced Computational Methods Integrating Climate Change into Financial Markets Akronym projektového zámeru: CONFIRM

Kód výzvy, v ktorej bol projektový zámer podaný: HORIZON-MSCA-2022-DN-01

Rola žiadateľa v projektovom zámere: Partner

Kontaktná osoba : Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.

 

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Kód projektu: 09I03-03-V01-00020

Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda

Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Projekt č. 1:

Podpora výskumníka: Prof. Mikhaila Belogolovského

Kontaktná osoby pre prijímateľa: Doc. Ing. Maroš Gregor, PhD.

Projekt č. 2:

Podpora výskumníka: Dr. Ihora Shpetneho

Kontaktná osoby pre prijímateľa: doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD

Projekt č. 3:

Podpora výskumníka: Dr. Olenu Zhytlukhinu

Kontaktná osoby pre prijímateľa: Mgr. Leonid Satrapinskyy, PhD.

Projekt č. 4:

Podpora výskumníka: Oleha Turutanova

Kontaktná osoby pre prijímateľa: prof. Miroslav Grajcar, DrSc.