Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Organizačná štruktúra, pracovníci a kontakty

Vedúca centra:

PaedDr. Martina Sandanusová, PhD.

miestnosť: F1, 117

tel.: 60295/242, 511

 

Pracovníčky centra: 

Mgr. Aneta Múdra, Ľuboslava Stríbrnská, Mgr. Miroslava Nováková

miestnosť: F1, 118

tel.: 60295/571

 

Účtovníčka:

Mária Matušicová

miestnosť: F1, 119

tel.: 60295/300

 

Oddelenie propagácie a internetového vzdelávania fakulty:

Mgr. Miroslav Šedivý

miestnosť: F1, 321

tel.: 60295/163, 774

 

PhDr. Anna Komová

miestnosť: F1, 120

tel.: 60295/212

 

RNDr. Martin Belluš

miestnosť: F1, 156

tel.: 60295/426