Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Organizačná štruktúra, pracovníci a kontakty

Pracovníci centra: 

Mgr. Aneta Múdra, Ľuboslava Stríbrnská, Mgr. Ján Čatloš, MBA

miestnosť: F1, 118

tel.: 60295/571

cppfmph.uniba.sk

 

Účtovníčka:

Mária Matušicová

miestnosť: F1, 119

tel.: 60295/300

 

Oddelenie propagácie a internetového vzdelávania fakulty:

PaedDr. Soňa Gažáková

Mgr. Miroslav Šedivý

PhDr. Anna Komová

Mgr. Stanislav Griguš

OPFfmph.uniba.sk