Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecké konferencie a workshopy

Theory and Experiment in High Energy Physics21. 07. 2023

V dňoch 26.-28.7.2023 sa na FMFI UK uskutoční prvý zo série medzinárodných workshopov zameraný na teoretickú a experimentálnu časticovú fyziku s dôrazom na...

Sympózium CRESST v Bratislave10. 06. 2023

FMFI UK organizuje v dňoch 12. – 15. júna 2023 Sympózium CRESST s cieľom prediskutovať súčasný stav a budúce plány vo vývoji experimentu CRESST.

2. letná škola fyziky kondenzovaných látok 26. 05. 2023

sa uskutoční v Liptovskom Jáne v dňoch 4. - 9. júna 2023 a jej cieľom je sprostredkovať doktorandom (aj motivovaným študentom nižších stupňov štúdia) prehľad...

CESCG’23: EXPO – ACADEMY – SEMINAR08. 05. 2023

Na Smolenickom zámku prebehol už 27. ročník medzinárodnej konferencie študentov a profesionálov v oblasti visual computing pod názvom CESCG.

Zimná škola "Winter Wet Lab" na UK20. 01. 2023

Doktorandi z medzinárodných projektov absolvujú 1. až 8. februára 2023 zimnú školu “Winter Wet Lab” na Univerzite Komenrského.

Informatický (dvoj)deň 202218. 10. 2022

sa pod záštitou FMFI UK uskutočnil online v dňoch 10-11.10.2022

Šoltésove dni 202205. 10. 2022

Konferencia pre učiteľov fyziky sa uskutoční v dňoch 26. a 27.10.2022 v priestoroch FMFI UK, Vedeckého parku UK a zážitkového centra vedy Aurélium

Letná škola fyziky kondenzovaných látok25. 08. 2022

1. ročník letnej školy FKL sa uskutoční v dňoch 4. - 9. 2022 v Liptovskom Jáne.

Models of Modern Physics21. 08. 2022

Workshop z teoretickej fyziky a letná škola sa uskutoční v Liptovskej Tepličke v dňoch 11.-17.9.2022

Student Colloquium and School on Mathematical Physics21. 08. 2022

Stará Lesná, 21.-27.8.2022