Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecké konferencie a workshopy

Šoltésove dni 09. 10. 2019

Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK sa v dňoch 24. - 25. októbra 2019 uskutoční odborná konferencia pre učiteľov fyziky. Konferencia sa už tradične...

Eurocomb 201922. 08. 2019

10. ročník európskej konferencie venovanej kombinatorike a teórii grafov sa uskutoční na pôde Univerzity Komenského v dňoch 26. - 30. augusta 2019.

Dva dni s didaktikou matematiky (5.-6.9.2019)02. 07. 2019

4. ročník konferencie pre učiteľov ZŠ a SŠ sa uskutoční v priestoroch FMFI UK v dňoch 5. a 6. septembra 2019. Prihlasovanie na konferenciu je už otvorené.

Informatický deň (31.5.2019)29. 05. 2019

Nultý ročník Informatického dňa (stretnutia učiteľov informatiky) sa uskutoční 31. mája 2019 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského...

Konferencia 20MEF 07. 05. 2019

2. stretnutie absolventov EFM sa uskutoční 11. mája 2019 od 13:00 v priestoroch fakulty s finančnou podporou Slovenskej sporiteľne a Rady pre rozpočtovú...

Študentská vedecká konferencia (26.4.2019)06. 03. 2019

v piatok 26.4.2019 o 9:00 hod. v priestoroch fakulty

ASTRO WORKSHOP 2019 (8.3.-10.3.2019)01. 03. 2019

v dňoch 8.3.-10.3.2019 na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu Modra

Quantum Spacetime 201904. 02. 2019

V dňoch 11. - 15. 2. 2019 sa na FMFI UK uskutoční záverečný workshop programu Quantum structure of space time. Okrem odborných vystúpení popredných odborníkov...

Šoltésove dni 15. 10. 2018

v dňoch 25. a 26.10.2018 sa opätovne na FMFI UK uskutoční odborná konferencia pre učiteľov fyziky na základných a stredných školách.

Dva dni s didaktikou matematiky (6.-7.9.2018)21. 08. 2018

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky organizuje v dňoch 6. a 7.9.2018 tretí ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky. Konferencia je primárne...