Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vydavateľstvo FMFI UK

Knižničné a edičné centrum FMFI UK vydáva učebné texty, zborníky, skriptá a učebnice z produkcie autorov FMFI UK. Mnohé z našich textov sú dostupné aj on-line, v prípade záujmu o získanie konkrétneho titulu kontaktujte priamo autorov.

Rok 2019

Book of Contributed Papers: 22nd Symposium on Application of Plasma Processes and11th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing / Štefan Matejčík
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, ISBN 978-80-8147-089-9 (pdf) 

Proceedings of the Worshop – Abstract Book / Martin Galis
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, ISBN 978-80-8147-090-5 (pdf) 

Advance in analytical methods for monitoring good quality and safety / Tibor Hianik
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, ISBN 978-80-8147-091-2 (brož.)

Študentská vedecká konferenecia FMFI UK 2019 / Broňa Brejová, Jaroslav Guričan, Tomáš Vinař
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, ISBN 978-80-8147-093-6 (pdf)

Rok 2018

Programovanie v Pythone / Andrej Blaho
Knižničné a edičné centrum FMFI UK. ISBN 978-80-8147-083-7 (pdf), ISBN 978-80-8147-084-4 (html) 

Algoritmy a dátové štruktúry /  Andrej Blaho
Knižničné a edičné centrum FMFI UK. ISBN 978-80-8147-085-1 (pdf), ISBN 978-80-8147-086-8 (html)

Študentská vedecká konferenecia FMFI UK 2018 / Broňa Brejová, Jaroslav Guričan, Tomáš Vinař
Knižničné a edičné centrum FMFI UK. ISBN 978-80-8147-08-2 (pdf)

Rok 2017

Book of Contributed Papers: 21st Symposium on Application of Plasma Processes /V. Medvecká, J. Országh, P. Papp, Š. Matejčík
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2017, ISBN 978-80-8147-076-9 (pdf) 

Základy teórie funkcií komplexnej premennej pre fyzikov – zbierka úloh / M. Demetrian
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2017, ISBN 978-80-8147-077-6 (pdf) 

Novel approaches for detection proteases in milk - Zborník abstraktov medzinárodného workshopu v rámci projektu H2020-MSCA-RISE-2015  "FORMILK" / T. Hianik
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2017, ISBN 978-80-8147-078-3 (brož) 

Python a korytnačia grafika / E. Mészárosová
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2017, ISBN 978-80-8147-079-0 (brož.), ISBN 978-80-8147-080-6 (pdf)
Metodický materiál 

Electrochemical and acoustic methods in bioanalysis / T. Hianik
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2017, ISBN 978-80-8147-01-3 (brož.) 

Dva dni s didaktikou matematiky 2016 / M. Dillingerová
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2017, ISBN 978-80-8147-082-0 (pdf)

Rok 2016

Spôsobilosti vedeckej práce v prírodovednom vzdelávaní / V. Lapitková, M. Hodosyová, M. Vanyová, P. Vnuková.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2016, ISBN 978-80-8147-048-6  

Geometria fraktálov / A. Ferko, M. Samuelčík, V. Šprláková.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2016, ISBN 978-80-8147-049-3 (CD-ROM) ISBN 978-80-8147-050-9 (on-line) 

Projektívna geometria I / Š. Solčan.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2016, ISBN 978-80-8147-0051-6 (CD-ROM) ISBN 978-80-8147-052-3 (on-line) 

Projektívna geometria II / Š. Solčan.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2016, ISBN 978-80-8147-053-0 (CD-ROM) ISBN 978-80-8147-057-7 (on-line) 

Geogebra vo vyučovaní školskej matematiky / L. Koreňová.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2016, ISBN 978-80-8147-055-4 (CD-ROM) ISBN 978-80-8147-056-1 (on-line)

Tvorba didaktických testov v matematike základnej a strednej školy / L. Koreňová.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2016, ISBN 978-80-8147-057-8 (CD-ROM) ISBN 978-80-8147-058-5 (on-line) 

Digitálne technológie v školskej matematike / L. Koreňová.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2016 ISBN 978-80-8147-059-2 (on-line) 

Vybrané kapitoly z fyziky vysokých energií / S. Tokár.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2016, ISBN 978-80-8147-060-8 (on-line)

Acoustic and electrochemical methods in the study of affinity interactions at surfaces. / T.Hianik
Knižničné a edičné centrum FMFI UK. ISBN 978-80-8147-063-9 (brož.) 

Nelineárna optika / V. Meszároš
Knižničné a edičné centrum FMFI UK. ISBN 978-80-8147-064-6 (brož.) ISBN 978-80-8147-065-3 (pdf.)  

6th International Conference on Plasma Medicine ICPM-6. / Z. Machala
Knižničné a edičné centrum FMFI UK. ISBN 978-80-8147-066-0 (brož.) 

Programovanie v Pythone, časť I. / A. Blaho
Knižničné a edičné centrum FMFI UK. ISBN 978-80-8147-067-7 (pdf) 

Programovanie v Pythone, časť II. / A. Blaho
Knižničné a edičné centrum FMFI UK. ISBN 978-80-8147-068-4 (pdf) 

Algoritmy a dátové štruktúry / A. Blaho
Knižničné a edičné centrum FMFI UK. ISBN 978-80-8147-069-11 (pdf) 

VRBH 2016 / M. Bátorová
Knižničné a edičné centrum FMFI UK. ISBN 978-80-8147-070-7 (pdf) 

Cvičenia k programovaniu v Pythone časti 1. a 2. / A. Blaho
Knižničné a edičné centrum FMFI UK. ISBN 978-80-8147-071-4 (pdf) 

Programovanie vo Free Pascale v prostredí Lazarus / A. Blaho
Knižničné a edičné centrum FMFI UK. ISBN 978-80-8147-072-1 (pdf) 

Efektívnosť vyučovania matematiky metódou didaktických hier / P. Vankúš
Knižničné a edičné centrum FMFI UK. ISBN 978-80-8147-073-8 (brož.) 

Efektívnosť vyučovania matematiky metódou didaktických hier: Učebné materiály / P. Vankúš
Knižničné a edičné centrum FMFI UK. ISBN 978-80-8147-074-5 (brož.)

Dva dni s didaktikou matematiky 2016 / I. Kohanová
Knižničné a edičné centrum FMFI UK. ISBN 978-80-8147-075-2 (pdf)

Rok 2015

Pokusy pre učiteľa fyziky / K. Velmovská, V. Lapitková.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2015, ISBN 978-80-8147-032-5 (brož.), ISBN 978-80-8147-033-2 (CD-ROM)

Fyzika pre 6. roč. ZŠ a 1. roč. OGY / K. Velmovská, M. Vanyová, M. Hodosyová.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2015, ISBN 978-80-8147-034-9 (brož.) ISBN 978-80-8147-035-6 (CD-ROM) 

Afinné zobrazenia v rovine / M. Polednová.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2015, ISBN 978-80-8147-036-3 (CD-ROM) ISBN 978-80-8147-037-0 (on-line) 

Práca s inteligentnou kalkulačkou / M. Dillingerová.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2015, ISBN 978-80-8147-038-7 (CD-ROM) ISBN 978-80-8147-039-4 (on-line) 

Geometrické základy počítačovej geometrie / S. Kudličková.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2015, ISBN 978-80-8147-040-0 (CD-ROM) ISBN 978-80-8147-041-7 (on-line) 

Základy geometrického modelovania kriviek / P. Chalmoviansky.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2015, ISBN 978-80-8147-042-0 (CD-ROM) ISBN 978-80-8147-043-1 (on-line) 

Úvod do diferenciálnej geometrie / M. Božek.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2015, ISBN 978-80-8147-044-8 (CD-ROM) ISBN 978-80-8147-045-5 (on-line) 

Webovská grafika / A. Ferko.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2015, ISBN 978-80-8147-046-2 (CD-ROM) ISBN 978-80-8147-047-9 (on-line)

Digitálne technológie v školskej matematike / Koreňová Lilla.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2015. ISBN 978-80-8147-025-7

Digitálne technológie v školskej matematike / Koreňová Lilla.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2015. ISBN 978-80-8147-026-4

Book of Contributed Papers: 20th Symposium on Application of Plasma Processes and COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids, Tatranská Lomnica, Slovakia, 17.-22.1.2015 / P. Papp, J. Országh, L. Moravský, A. Ribar, Š. Matejčík.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2015. ISBN 978-80-8147-027-1

Koľko matematiky je v jednom lekárskom vyšetrení? / Koronci Babinská Martina.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2015. ISBN 978-80-8147-028-8

16. ŠVOČ v matematike a informatike / Vinař Tomáš, Brejová Broňa, Pergel Martin.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2015. ISBN 978-80-8147-029-5

NMEM 2015 / Ralph J. Archuleta, Peter Moczo, Jozef Kristek, Martin Galis.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2015. ISBN 978-80-8147-030-1

Virtuálna realita bez hraníc 2015 ..... Ak chceš vedieť viac / Anita Antalová, Zuzana Berger Haladová, Alžbeta Brčiaková, Martina Bátorová, Stanislav Griguš, Michal Hučko, Júlia Kučerová, Radoslav Škoviera, Peter Vankúš, Robert Valík, Miroslava Valíková, Ivana Varhaníková.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2015. ISBN 978-80-8147-031-8

Rok 2014

RBC 2014 Regional Biophysics Conference / Hianik Tibor.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2014. ISBN 978-80-8147-020-2

Contributed Papers of 6th Conference on Elementary Processes in Atomic Systems - CEPAS 2014 / Bogár Ondrej.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2014. ISBN 978-80-8147-021-9

18th International Conference on Mathematical Methods in Economy and Industry and Summer School on Computational Finance 2014 / Ševčovič .
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2014. ISBN 978-80-8147-022-6

Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava 2014 / Brejová Broňa, Vinař Tomáš.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2014. ISBN 978-80-8147-023-3

Zisťovanie efektívnosti vyučovacích metód / Vankúš Peter.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2014. ISBN 978-80-8147-024-0

Virtuálna reality bez hraníc 2014 / Martina Bátorová.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2014. ISBN 978-80-8918-678-5

Rok 2013

19th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics / Országh Juraj.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2013. ISBN 978-80-8147-004-2

Alternatívne predstavy žiakov vo fyzikálnom poznávaní / Haverlíková Viera.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2013. ISBN 978-80-8147-005-9

Biomimetic structures and DNA technology in biosensing / Hianik Tibor.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2013. ISBN 978-80-8147-006-6

Didactic Games in Mathematics / Vankúš Peter.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2013. ISBN 978-80-8147-007-03

Virtuálna realita bez hraníc 2013 / Haladová Z., Bátorová M..
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2013. ISBN 978-80-8147-008-0

Študentská vedecká konferencia FMFI UK Bratislava 2013 / Vinař Tomáš, Plachetka Tomáš.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2013. ISBN 978-80-8147-009-7

Praktikum z fyziky pre chemikov I. / Kováčik Dušan, Szalay Zsolt, Záhoranová Anna.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2013. ISBN 978-80-8147-010-3

Základy programovania prakticky / Kudracik František.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2013. ISBN 978-80-8147-011-0

3rd Visegrad symposium on Structural Systems Biology / Melicherčík Milan.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2013. ISBN 978-80-8147-012-7

Introduction into cmoputer simulation methods - classical techniques / Martoňák Roman.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2013. ISBN 978-80-8147-013-4

Quantum simulation techniques for electrons and ions / Martoňák Roman.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2013. ISBN 978-80-8147-014-1

Šoltésove dni 2012 a 2013 / Velmovská Klára, Horváth Peter.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2013. ISBN 978-80-8147-015-8

Planimetrické úlohy podporujúce rozvíjanie argumentácie a stratégie riešenia žiakov 1 / Kohanová Iveta, Porkertová Monika.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2013. ISBN 978-80-8147-016-5

Finančná matematika pre budúcich učiteľov matematiky / Kohanová Iveta, Slavíčková Mária.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2013. ISBN 978-80-8147-017-2

Základy metodológie výskumu v teórii vyučovania matematiky / Dillingerová Monika, Slavíčková Mária, Vankúš Peter.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2013. ISBN 978-80-8147-018-9

Netradičné metódy rozvíjania predstavivosti v matematike / Brincková Jaroslava, Uherčíková Viera, Vankúš Peter.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2013. ISBN 978-80-8147-019-6

Rok 2012

Virtuálny svet 2012 / Ferko Andrej.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2012. ISBN 978-80-89186-95-2

Šoltésove dni 2009 / Horváth Peter, Haverlíková Viera, .
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2012. ISBN 978-80-89186-96-9

Šoltésove dni 2009 / Horváth Peter, Haverlíková Viera, .
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2012. ISBN 978-80-89786-97-6

Virtuálna realita bez hraníc 2012 / Varhaníková Ivana.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2012. ISBN 978-80-89186-98-3

Virtuálny svet 2012 / Ferko Andrej.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2012. ISBN 978-80-89186-99-0

50 rokov založenia Katedry geometrie - zborník prác / Solčan Štefan.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2012. ISBN 978-80-8147-000-4

Študentská vedecká konferencia FMFI UK Bratislava 2012 / Plachetka Tomáš, Vinař Tomáš.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2012. ISBN 978-80-8147-001-0

Didaktické hry v matematike / Vankúš Peter.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2012. ISBN 978-80-8147-002-8

Šoltésove dni 2011 / Velmovská Klára, Hováth Peter.
Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2012. ISBN 978-80-8147-003-5