Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Skriptá Vydavateľstva UK

FMFI UK vydáva skriptá pre študentov prostredníctvom Vydavateľstva Univerzity Komenského. Skriptá si možno objednať alebo zakúpiť na nasledujúcej adrese:

Kopírovacie centrum PACI
Prírodovedecká fakulta UK
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
tel. 0903 753 129
e-mail. pacipaci.sk