Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Skriptá Vydavateľstva UK

FMFI UK vydáva skriptá pre študentov prostredníctvom Vydavateľstva Univerzity Komenského. Skriptá si možno objednať alebo zakúpiť na nasledujúcej adrese:

Kopírovacie centrum PACI
Prírodovedecká fakulta UK
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
tel. 0903 753 129
e-mail. pacipaci.sk

Náboženská literatúra

AUTOR

TITUL

ROK VYDANIA

ISBN

CENA V €

ÁBEL František BIBLOSPYT Novej zmluvy 2018 978-80-223-4383-1 5,50
ÁBEL František Úvod do Novej zmluvy 2015 978-80-223-3794-6 13,60
ÁBEL František Biblická exegéza 2015 978-80-223-3794-6 vypredané (5,50)
BAGIN Anton Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín  - portréty kňazov - buditeľov 1994 978-80-223-0757-2 0,80 
BÁNDY Juraj Exegéza knihy Józuovej 2017 978-80-223-4138-7 9,90
BÁNDY Juraj Kniha Rút 2015 978-80-223-3972-8 2,40
BÁNDY Juraj Stará zmluva ako literárny fenomén 2009 978-80-223-2589-9 9,10
BÁNDY Juraj Úvod do exegézy Starej zmluvy 2002 978-80-223-1693-8 0,80 
HORŇANOVÁ Sidonia Skorší proroci Eliáš a Elízeus v kráľovských knihách 2020 978-80-223-4977-2 9,00
JANEGA Štefan Úvod do prorockých kníh Starého zákona 1994 978-80-223-0755-6 0,80 
KLÁTIK Miloš Základy dogmatiky 2006 978-80-223-2194-x 3,90
KRUPA Jozef Katolícka dogmatická teológia. Prolegomena - Trinitológia - Ekleziológia - Graciológia 2020 978-80-223-4964-2 20,00
KRÚPA Jozef Pôvodca večnej slávy 2020 978-80-223-4678-8 6,00
KRÚPA Jozef Katolícka cirkev a misie ad Gentes po druhom vatikánskom koncile 2017 978-80-223-4063-2 5,50
KRÚPA Jozef Katolícka cirkev a ekumenizmus po druhom vatikánskom koncile 2017 978-80-223-4064-9 5,50
PANCZOVÁ Helena Preklad z biblickej gréčtiny do slovenčiny/Studia Biblica Slovaca /Supplementum 2 2018 978-80-223-4596-5 6,60
TÍŽIK Miroslav K sociológii novej religiozity 2006 978-80-223-2131-1 15,30
TURČAN Martin Zákon a etika vo svetle jeruzalemského koncilu 2016 978-80-223-4115-8 5,50
ZAVIŠ Monika Repetitórium z religionistiky 2008 978-80-223-2554-7 3,00