Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Rady študijných programov v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy

PRVÝ STUPEŇ: 

Učiteľstvo matematiky v kombinácii - bakalársky študijný program

Predseda rady (garant): doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.
Spolugaranti: prof. RNDr. Pavol Zlatoš, PhD.
PaedDr. Peter Vankúš, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: RNDr. Pavla Blažeková
RNDr. Jozef Škorupa
Zástupcovia študentov: Bc. Natália Dudoňová
Bc. Katarína Marčeková

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Učiteľstvo fyziky v kombinácii - bakalársky študijný program

Predseda rady (garant): doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
Spolugaranti: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.
doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: PaedDr. Monika Kolková
PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD.
Zástupcovia študentov: Bc. Daša Červeňová
Radka Bírová

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Učiteľstvo informatiky v kombinácii - bakalársky študijný program

Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii - bakalársky študijný program

DRUHÝ STUPEŇ: 

Učiteľstvo matematiky v kombinácii - magisterský študijný program

Predseda rady (garant): prof. RNDr. Pavol Zlatoš, PhD.
Spolugaranti: PaedDr. Peter Vankúš, PhD.
doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: RNDr. Pavla Blažeková
RNDr. Jozef Škorupa
Zástupcovia študentov: Bc. Natália Dudoňová
Bc. Katarína Marčeková

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Učiteľstvo fyziky v kombinácii - magisterský študijný program

Učiteľstvo informatiky v kombinácii - magisterský študijný program

Predseda rady (garant): doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
Spolugaranti: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.
Zástupcovia zamestnávateľov: Mgr. Peter Kučera
Mgr. Jaroslav Výbošťok
Zástupcovia študentov: Bc. Nina Benková
Mgr. Jakub Krcho

 

Zápisnice zo zasadnutí: 

Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii - magisterský študijný program

TRETÍ STUPEŇ: 

Teória vyučovania informatiky - doktorandský študijný program